economic forecasts 101 2Pentru România se estimează o creștere economică de 4,4% în 2017, creștere susținută în special de facilitățile fiscale acordate dar și de creșterile salariale.

Șomajul s-a redus semnificativ în 2016 și va continua să rămână la un nivel scăzut.

Deficitul bugetar va continua să crească, pe de o parte ca urmare a facilităților fiscale și pe de altă parte datorită creșterii unor cheltuieli publice.

Raportul precizează:

  • Creșterea economică estimată pentru 2016 este de 4,9%, cel mai ridicat nivel post-criză. Creșterea economică a fost determinată de facilitățile fiscale dar și de creșterile succesive ale salariului minim și a salariilor din sectorul public care au determinat o creștere a consumului privat de 9%. Investițiile au crescut cu 5,5%, în special datorită evoluției investițiilor din sectorul privat, în timp ce investițiile publice au înregistrat cea mai redusă creștere din ultimii 10 ani.
  • Indicele prețurilor de consum a rămas negativ în 2016, în special datorită reducerii cotei standard a TVA. Creșterea cererii interne, stimulată de creșterea salariului minim din Februarie 2017 va conduce la o creștere a ratei inflației. Astfel se estimează că în 2017 rata inflației va fi în 2017 de 1,6% și va crește la 2,9% în 2018.
  • Situația în piața muncii a continuat să se îmbunătățească, ca efect al creșterii economice. Rata șomajului a atins în 2016 cel mai redus nivel din ultimii 8 ani. Șomajul redus combinat cu reducerea forței de muncă și deficitul persistent de competențe au condus la o situație tensionată în piața muncii și la creșteri salariale acordate în mod extins. Ocuparea s-a redus ușor în 2016 ca urmare a declinului ocupării pe cont propriu, reducere ce nu a fost compensată în întregime de creșterea numărului de salariați. În 2017 - 2018 ocuparea totală este prevăzută să crească, atât ca urmare a creșterii economice dar și datorită reducerii ratei șomajului. Ca urmare a creșterii salariului minim, costul unitar al forței de muncă va continua să crească.
  • În 2016 deficitul guvernamental este estimat la 2,8% din PIB, față de 0,8% din PIB în 2015. Reducerile fiscale acordate în 2015, în special reducerea cotei TVA cu 4 puncte procentuale, au avut un impact negativ asupra nivelului veniturilor bugetare. În ceea ce privește partea de cheltuieli, salariile în sectorul public au crescut considerabil în timp ce investițiile publice sunt estimate să se reducă, în special ca urmare a reducerii ritmului de implementare a proiectelor mari în perioada de programare 2014 - 2020. În 2017 se estmează că deficitul bugetului general consolidat va atinge 3,6% din PIB, urmând ca în 2018 deficitul să se adâncească la 3.9% din PIB. 

files/1-000-0000-00007/ecfin_forecast_winter_1317_ro_en_0_1.pdf


Sursa: Comisia Europeana