poza cursBNS solicită MEN și MMJS exprimarea unei poziții publice cu privire la deciziile luate în ședința comună din 28.03.2017 a comisiilor pentru muncă și protecție socială şi pentru învăţământ, știință, tineret și sport (Camera Deputaților), referitor la formarea profesională a adulților (proiectul de lege pentru aprobarea OUG 96/2016).

Blocul Naţional Sindical a acordat şi va acorda o atenţie cu totul specială zonelor care vizează educaţia şi formarea profesională a adulţilor. Aceste domenii de activitate reprezintă mai întâi fundamentul şi apoi pilonii de sprijin pentru orice parcurs profesional, pentru orice carieră, indiferent de nivelul şi direcţia de drum. De aceea considerăm că formarea profesională a adulților trebuie să fie strâns legată și corelată cu piața muncii.

OUG 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, venea să facă o reparație necesară prin readucerea formării profesională la locul său firesc, adică în responsabilitatea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, ca minister responsabil în domeniul muncii, soluție care, în opinia larg împărtășită în toate mediile profesionale și sociale, poate îmbunătăți dinamica formării profesionale din România (în 2016 rata de participare la formare profesională a adulților a fost în România de 1,4%, de aproape 8 ori mai mică decât media europeană). 

Proiectul de lege de aprobare a OUG 96/2016 a suscitat multă nelinişte şi luări de poziţii împotrivă, deoarece prin măsurile avute în vedere ar fi condus la evoluţii de o gravitate fără precedent în piaţa de formare profesională, în piaţa muncii în general, dar ar fi condus și la o destructurare a dialogului social într-o zonă de activitate extrem de sensibilă şi în legătură cu care România înregistrează scoruri foarte slabe.

Ca urmare, în şedinţa CNTDS* din 29 martie 2017, Preşedintele BNS Dumitru Costin a ridicat problema recentelor intenţii de modificare a cadrului legislativ în domeniul formării profesionale a adulţilor (proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2016).

Poziția exprimată de Ministrul Educației Naționale Domnul Pavel Năstase, a fost următoarea:

„Domnul Costin a pus aici problema formării continue a adulţilor, unde trebuie să fie. Noi am discutat cu Ministerul Muncii, ne-am pus de acord din acest punct de vedere şi avem o abordare comună, depinzând de tipurile de programe. Dacă vorbim de programe de scurtă durată, sigur că sunt furnizorii respectivi care trebuie să deruleze aceste programe. Există şi a doua variantă pentru a da o acoperire naţională, pentru că la noi, ştim foarte bine, dacă nu scrie Ministerul Educaţiei Naţionale, parcă nu suntem în apele noastre şi nu putem să ne angajăm undeva. Şi asta o spun în primul rând angajatorii. De aceeaaici mergem pe un parteneriat între universităţi (mă refer la nivelul 6 de calificări), între universităţi şi aceşti furnizori de formare profesională.”

Informaţiile primite cu privire la cele stabilite în 28.03.2017 în comisiile reunite (muncăşi învăţământ) din Camera Deputaţilor (ref. proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2016) sunt contradictorii, unele surse afirmând că nu se schimbă nimic, iar altele transmit că pentru anumite nivele furnizorii vor fi obligaţi să se re-acrediteze sau să facă parteneriate cu universităţile, vezi și declaraţia ministrului educaţiei).

De aceea, Blocul Național Sindical, în calitatea sa de partener social reprezentativ la nivel național, solicită Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerului Educaţiei Naţionale să comunice în mod formal deciziile agreate cu privire la cele mai sus exprimate, în special cu privire la posibilitatea furnizorilor de formare profesională de a organiza şi desfăşura programe de specializare pentru nivelele 5 şi 6 CNC, precum şi referitor la eventuala re-autorizare sub forma acreditării respectivilor furnizori.

[…]

*Anterior sedinței CNTDSdin 29/03, BNS a transmis o adresă către Cancelaria Primului Ministru și către Ministerele  Muncii și Justiției Sociale, Educației Naționale, Fondurilor Europene și  Consultării Civice și Dialogului Social, semnalând riscurile generate de amendarea OUG 96/2016.

 


Sursa: Blocul National Sindical