image009”În numele Grupului Lucrătorilor, aș dori să îmi exprim îngrijorarea cu privire la intenția guvernului român de a reforma profund sistemul de securitate socială, atât în ceea ce privește finanțarea, cât și beneficiile.

Îmi exprim îngrijorarea serioasă cu privire la această reformă, care ar putea submina progresele realizate după decenii de campanie pentru justiție și solidaritate socială și pentru drepturile și libertățile cetățenilor europeni. Protecția socială trebuie să facă parte integrantă din modelul economic și social. Asigurările sociale reprezintă un drept uman care oferă lucrătorilor și familiilor acestora acces la îngrijiri medicale și protecție împotriva pierderii veniturilor; ele reprezintă o componentă esențială pentru coeziunea socială. Suntem solidar și sprijinim sindicatele reprezentative din România în eforturile lor de a contracara această acțiune regresivă a guvernului lor.”

”Se pare că, începând cu 1 ianuarie 2018, vor fi păstrate numai sistemul public de pensii și fondul național de asigurări de sănătate. Celelalte 4 componente (fondul de șomaj, fondul de risc pentru accidente și boli profesionale, fondul de garantare a salariilor și creanțelor și fondul pentru concedii și indemnizații de securitate socială) vor înceta să primească orice formă de finanțare. De asemenea, de la 1 ianuarie 2018, finanțarea sistemului de pensii și a fondului de asigurări de sănătate va fi preluată integral de către angajați.

Ca Grup al Lucrătorilor, considerăm că planul Guvernului României de a transfera exclusiv în sarcina angajaților responsabilitatea pentru plata contribuțiilor sociale nu respectă convențiile și recomandările Organizației Internaționale a Muncii și nici Tratatele și regulamentele europene. Solidaritatea și responsabilitatea socială trebuie să fie asumate în mod echilibrat și împărtășite între angajați și angajatori, după cum se arată la nivel european și la nivel internațional. Din cele 119 de țări cu un sistem de protecție socială stabilit și monitorizat, niciuna nu a alocat în întregime această sarcină exclusiv angajaților.”

 

Bruxelles, 25 septembrie 2017

 

files/1-000-0000-00007/25-09-2017-Romania-EN.pdf
 

 

Declarația dnei Gabriele Bischoff, Președintele Grupului Lucrătorilor din cadrul Comitetului Economic și Social a venit ca reacție la solicitarea de sprijin transmisă de confederațiile sindicale din România.

Această declarație va fi însoțită de o adresă de sprijin pentru acțiunea organizațiilor sindicale, transmisă Președintelui României, Primului Ministru, precum și președinților celor două camere ale Parlamentului.

Solicitări similare de sprijin au fost transmise către:

- Comisia Europeană,

- Consiliul Europei, Comitetul European pentru drepturi sociale,

- Organizația Internațională a Muncii,

- Confederația Europeană a Sindicatelor,

- Confederația Internațională a Sindicatelor, 

- Consiliului Sindical Regional Pan European, 

- Comitetul Consultativ Sindical de pe lângă OCDE, 

- federațiile europene ale CES – EFBWW, EFFAT, EFJ,Industriall, EPSU, ETF, ETUCE, UNI-Europa. 

 


Sursa: Blocul National Sindical