poza confÎn 21 iunie 2016 Ministerul Educației a organizat o conferință cu tema “Învățământul profesional dual – drumul de la idei la practică“. Punctele de vedere exprimate și dezbaterile purtate în cadrul acestui eveniment pot fi consultate în documentul anexat.

Conferința națională Învățământul profesional dual – drumul de la idei la practică“ și-a propus să creeze cadrul necesar unui dialog de substanță privind documentul-concept Opțiunile de educație și formare profesională ale absolvenților de clasa a VIII-a“, lansat spre dezbatere publică, pentru agrearea celei mai bune opțiuni de formare profesională a elevilor, care să asigure creșterea relevanței pregătirii profesionale pentru piața muncii. 

transparenta 26La începutul lunii iunie 2016, ca urmare a deciziei Biroului Executiv, Blocul Național Sindical a solicitat Secretariatului General al Guvernului și Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic, comunicarea publică a listei nominale a reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor / Consiliile de Administrație / Comisiile de Privatizare ale unităților economice în care statul este acționar, precum și veniturile obținute de aceștia din prestarea acestor activități.

De asemenea am solicitat transparentizarea principiile și criteriile ce au stat la baza desemnării persoanelor în cauză pentru ocuparea posturilor de reprezentare în categoriile de unități mai sus amintite.

ssm 2Din diverse motive, întreprinderilor micro și mici din Europei (IMM) sunt cele mai expuse riscului de accidente la locul de muncă și de apariție a problemelor de sănătate, în comparație cu întreprinderile mari și mijlocii.

În scopul îmbunătățirii securității și sănătății în muncă (SSM) în aceste întreprinderi, Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă a lansat un proiect având ca obiectiv identificarea unor factori de succes pentru politici, strategii și soluții practice.

Rezultatele primei etape a acestui proiect au fost publicate și diseminate în cadrul unui seminar adresat tuturor partenerilor interesați și vizați de acest domeniu.

ssmÎn 2015 indicele de frecvență pentru accidentele de muncă a crescut față de 2014 cu 2,3%, cu toate acestea Ministerul Muncii, sub stindardul reducerii birocrației, își propună să reducă durata minimă a instructajului introoductiv general la angajarea lucrătorilor.

Periodic, patronatele încearcă să invalideze obligațiile ce revin angajatorilor pe linie de securitate și sănătate în muncă conform legislatiei europene și naționale în domeniu și probabil, sugerează inițiatorilor de acte normative modificări în acest sens.

Apare astfel suspiciunea că se încearcă o absolvire a angajatorilor față de obligația angajatorilor de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă chiar și în situația în care se apelează la servicii externe.

photo presi 14442265221444226522285LDE mdpiÎn 27 iunie președenția olandeză a Consiliului Uniunii Europene a ajuns la un acord informal cu Parlamentul European privind noi reguli de creștere a transparenței financiare în porturi și asigurarea unui acces echitabil la serviciile portuare.

Acordul urmează să fie supus aprobării Consiliului Uniunii Europene. Proiectul de reglementare prevede creșterea transparenței în relațiile financiare între: stat, porturi și operatorii de servicii portuare. Această reglementare va contribui de asemenea la o mai bună utilizare a fondurilor publice și la o implementare efectivă și corectă a regulilor în porturi.