Cele 5 confederații sindicale au adresat Primului Ministru Dacian Cioloș o solicitare de convocare de urgență a Comitetului interministerial constituit în baza Memorandumului aprobat de Guvern în data de13 ianuarie 2016, în vederea elaborării proiectului de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Summit-ul social tripartit de primăvară se axează pe "Un parteneriat puternic pentru crearea de locuri de muncă și creștere favorabilă incluziunii - bilanț al noului început pentru dialogul social"

Confederația Europeană a Sindicatelor colectează exemple de bune practici ale sindicatelor care au înregistrat succese în găsirea unor soluții pentru promovarea egalității de șanse, inclusiv prin negocieri colective.

Chiar dacă în anul 1999 România a ratificat Carta Europeană Revizuită (cel mai important tratat pan-european de drepturi sociale din cadrul Sistemului European de Protecție a Drepturilor Omului) suntem încă departe de o recunoaștere reală și o protecție eficientă a drepturilor sociale, ceea ce ne îndepărtează de valorile fundamentale ale democrației și afectează inclusiv dreptul la demnitate al indivizilor.

BNS a raspuns demersului initiat de D-l Vlad Vasiliu, Secretar de Stat in cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, pentru a face parte dintr-un grup de experti ce urmeaza a fi constituit la nivelului ministerului mentionat.