16/03/2018

Blocul National Sindical, cu sediul în Str Turturelelor nr 11A, et.3, sector 3, Bucureşti, România, tel. 0213162798, fax. 0213162801,

vă invită să participaţi la achiziţia:

70000000-1 | Servicii imobiliare- spatiu pentru birou de informare, consigliere si monitorizare

  1. SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: birou necesar in vederea derularii activitatilor proiectului Antreprenor 2020 in regiunea SV Oltenia pentru partenerul 3:Blocul National Sindical.
  1. II.Descriere:

Caracteristicile și dotările minime ale spatiului inchiriat:

-          Suprafața spațiului pentru birouri trebuie să fie de minimum 50 mp.

-          Spațiul să fie într-o bună stare de funcționare, să fie zugrăvit, să fie curat, toate utilitățile necesare să fie disponibile în momentul semnării contractului de închiriere (lumina, apă curentă, caldura, curățenie etc.) și să fie incluse in valoarea chiriei lunare.

-          Spatiul trebuie sa contina minim 2 posturi de lucru, respectiv 2 birouri si 5 scaune.

-          Să se poată desfășura activități de birou fără a fi necesare investiții suplimentare din partea achizitorului.

-          Spațiul să fie luminat.

-          Spațiul să fie bine delimitat și să ofere posibilitatea securizării lui.

-          Să permită afișarea la loc vizibil, inclusiv pe ușa de acces a denumirii, însemnelor și elementelor de identitate vizuală ale proiectului.

-          Să nu existe restricții la intrarea în imobil pentru publicul care merge la sediu (spațiul închiriat)

-          Să permită un acces ușor către drumul public, precum și accesul publicului în incinta spațiului.

-          Să aibă acces la baie și toaletă

-          Sa aiba acces la internet/tel fixa

-          Să fie situat într-o zonă ușor accesibilă publicului

Chiria va include toate cheltuielile pentru asigurarea folosirii spaţiului ca sediu, inclusiv cheltuielile de folosire a dotărilor spatiului si a utilităţilor aferente.

Pret 1600lei/luna tarif care cuprinde toate cheltuielile pentru asigurarea folosirii spaţiului ca sediu, inclusiv cheltuielile de folosire a dotărilor spatiului si a utilităţilor aferente.

Perioada inchiriata: 9 luni( incepind cu 01.04.2018 – 31.12.2018)

 Termenul limita de transmitere a ofertelor - 25.03.2018.

Documente anexa la contractul de inchiriere:

  1. Certificat de înmatriculare (CIF inclus) emis de Oficiul Registrului Comerţului,
  2. Actul prin care se face dovada titlului de proprietate si o schita a planului respectiv (în fotocopie certificată pentru conformitate pe proprie răspundere, de către reprezentantul legal al entităţii, cu menţiunea „conform cu originalul) sau
  3. Actul prin care ofertantul detine dreptul de folosinta al spatiului oferit spre inchiriere din care sa rezulte ca acesta are si dreptul de a subinchiria spatiul respectiv si o schita a planului respectiv
  4. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului,/act constitutv în termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor, în original sau în copie certificată pentru conformitate pe proprie răspundere, de către reprezentantul legal al entităţii, cu menţiunea „conform cu originalul”.(pentru ONG-uri Extras de la registrul Asociatiilor si Fundatiilor)
  5. Se solicită ca ofertantul să aibă incluse între domeniile de activitate serviciile ce fac obiectul achiziției.