smtsMembrii Sindicatului Naţional Sport şi Tineret vor protesta luni, 20 martie 2017, împotriva discriminărilor salariale la care sunt supuşi de ani de zile pentru a atrage atenţia asupra stării dramatice a salarizării din sistemul teritorial al Ministerului Tineretului şi Sportului.

 

Angajaţii din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, membri ai  Sindicatului Naţional Sport şi Tineret, funcţionari publici şi personal contractual din toată ţara, vor protesta luni, 20 martie 2017,împotriva discriminărilor salariale la care sunt supuşi de ani de zile şi pentru a atrage atenţia asupra stării dramatice a  salarizării din sistemul  teritorial MTS.

În contextul actual, în care cadrul juridic nu permite organizarea grevei generale angajaţii au decis să protesteze în faţa instituţiilor şi  să mediatizeze acţiunea cu fotografii de grup din timpul protestului,  într-o manieră inedită, grupul situându-se cu spatele la fotograf şi cu faţa spre instituţia unde activează, evidenţiind astfel poziţia conducerii Ministerului Tineretului şi Sportului, care a întors spatele unităţilor din teritoriu şi nu caută soluţii pentru cererile lor.

Protestul va îmbrăca forma unei  greve japoneze la nivel naţional, care se va desfăşura în cadrul unităţilor teritoriale ale MTS (Cluburi Sportive Municipale, Direcţii Judeţene pentru Sport şi Tineret, Complexuri Sportive Naţionale şi Case de Cultură ale Studenţilor).

Membrii SNST au în vedere, în perioada următoare,  declanşarea conflictului colectiv de muncă, acţiuni de  pichetare a MTS şi întreruperea activităţii până la soluţionarea cererilor.

Elementele din lista de revendicări ce necesită atenţia imediată a autorităţilor sunt:

  • politica neunitară de creşteri salariale şi neimplicarea conducerii în aplicarea corectă a dispoziţiilor Deciziei CCR nr. 794/2016 şi a prevederilor HG 1/2017 (în practica stabilirii salariilor, dispoziţiile HG 1 /2017 au intrat în conflict şi s-au suprapus cu alte prevederi legale, determinând inechităţi salariale în raport cu nivelul studiilor, activităţii profesionale şi al vechimii în muncă),
  • soluţionarea cererilor de recalculare a drepturilor salariale şi reîncadrarea personalului pe funcții corespunzătoare activităţii prestate,
  • necesitatea iniţierii şi aprobării unui regulament de sporuri  pentru personalul angajat în cadrul DJST, CSM, CSN, CCS şi transparentizarea acordării premierilor,
  • lipsa dialogului social - SNST reclamăfaptul că MTS a transmis către Ministerul Muncii adresa nr.43/23.02.2017  cu propuneri la proiectul Legii salarizării unitare  fără consultarea sindicatului, deşi membrii SNST şi-au manifestat interesul de a face o analiza pertinentă şi de a veni cu completări. Acest fapt  a condus la o atitudine generală de scepticism în ceea ce priveşte poziţionarea salariaţilor din Sport şi Tineret în viitoarea Lege de salarizare unitară,
  • lipsa personalului calificat, o consecinţă directa a slabei salarizări. Se impune găsirea şi adoptarea unor măsuri urgente pentru mărirea salariilor  angajaţilor  din teritoriu, ale căror salarii se calculeaza raportat la valoarea de referinţă a anului 2009 . Aceştia au acumulat mii de ore suplimentare pentru care nu au primit timp liber corespunzător şi nici plata lor.Subliniem că dedicarea şi calitatea tehnicienilor, antrenorilor şi  a specialiştilor are de suferit din cauza salarizării şi se constată un exod al acestora către alte activităţi.
  • Solicităm modificarea OUG 2/2017, în sensul includerii personalului Caselor de cultură ale studenţilor, pentru a beneficia astfel de un tratament egal cu personalul din casele de cultură din subordinea administraţiei publice locale,
  • rezolvarea problemelor reclamate în ultimii ani şi rămase fara răspuns din partea conducerii MTS si, implicit, fără soluţii.

 

              Faţă de cele expuse anterior şi având în vedere faptul ca dialogul instituţional şi colaborarea proactiva dintre minister şi instituţiile subordonate nu este vizibilă sau nu produce efecte şi că de ani buni angajaţii din sport şi tineret se uită la celelalte segmente bugetare care se bucură de majorări salariale, acordări de sporuri și facilități, în timp ce ei sunt umiliți de către sistem, lansăm un apel la unitate sindicală şi cerem de urgenţă soluţii pentru rezolvarea dificultăţilor cu care se confruntă în prezent categoriile de personal pe care le reprezentăm.

         

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret


Sursa: www.sindicatmts.ro