bnssCu privire la discutarea situației lucrătorilor detasați veniți din Europa de Est, în cadrul întâlnirii la nivel înalt dintre Preşedintele României, dl Klaus Iohannis şi Preşedintele Franţei, dl Emmanuel Macron, aflat în vizită la Bucureşti, BNS şi-a precizat poziţia printr-o scrisoare adresată Preşedinţiei, atrăgând atenţia asupra faptului că momentul ar putea marca repoziționarea României cu privire la acest subiect extrem de sensibil.

Precizăm că Blocul Național Sindical susține propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996, privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, drept urmare nu este de acord cu punctul de vedere al României (semnatară a unei scrisori comune, alături de Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia și Slovacia, prin care se susţinea că revizuirea Directivei din 1996 este prematură), deoarece a fost un punct de vedere politic, asumat de către ministrul muncii din Guvernul României, fără o consultare prealabilă a partenerilor sociali reprezentativi.

Deşi ulterior, spre sfarsitul lunii martie 2016, Ministerul Muncii Familiei și Persoanelor Vârstnice a mimat un “așa-zis” proces de consultare, la vremea respectivă, BNS  a avut următoarea poziţie:

Considerand că România ar trebui să aibă ca obiectiv bunăstarea propriilor cetățeni și totodată protejarea investiție realizate în educarea și formarea lucrătorilor români, BNS susține:

  1. Durata maximă a detașării ar trebui să fie stabilită de statul membru gazdă, în urma consultării partenerilor sociali relevanți, fără însă a depăși 24 luni.
  2. Promovarea transparenței în ceea ce privește elementele constitutive ale remunerației în fiecare stat membru si egalitatea de remunerare neconditionată ce trebuie sa constituie un reper concret pe tot parcursul negocierilor.
  3. Suficientă flexibilitate în articolul 3.8, astfel încât să permită recunoașterea contractelor colective general aplicabile, precum și a contractelor colective de muncă la nivel de companie.
  4. Introducerea unei cerințe clare de existență a unei perioade anterioare de muncă în țara de origine.
  5. Sindicatelor trebuie să li se permită în mod expres să se implice și să exercite presiune în egală măsură asupra companiilor locale și străine, solicitand  tratament egal.

Deşi pe parcursul anului trecut au mai existat dezbateri organizate de Comisiile Parlamentare pentru Afaceri Europene referitoare la această temă, ele nu s-au finalizat cu elemente care să dea concretețe, viziune corectă și coerenţă intereselor României cu privire la subiect,  care să fie transpuse ulterior într-un mandat Guvernului României.

Suntem totodată la curent cu presiunile constante și cu lobby-ul exercitat de diverse organizații patronale naționale, care se opun revizuirii Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii.          

În consecinţă, BNS speră ca eventuala discuţie a acestui subiect dintre Presedinţii României şi Franţei  să reprezinte un moment care să genereze deschiderea unui cadru transparent de dialog și consultare cu actorii economici și sociali reprezentativi, în vederea efectuării unei analize pertinente asupra consecințelor revizuirii Directivei, marcând o poziţionare corectă a României cu privire la tema pieţei muncii din Comunitatea Europeană, totodată reprezentând o repunere pe făgasul unei normalităţi, egalităţi şi mai ales echităţi pe care românii le aşteaptă în ceea ce priveşte remunerarea pentru munca prestată în spaţiul comunitar.


Sursa: Departamentul Presa BNS