bnssBlocul Național Sindical a analizat estimările MFP pentru anul 2018, cele pe baza cărora s-a estimat impactul bugetar generat de modificarea Codului Fiscal, prin care se dorește transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, comparativ cu prognoza realizată de MFP (prin Comisia Națională de Prognoză) cu o lună în urmă. Au fost vizați indicatorii - câștig salarial și număr de salariați.

Comparația indică în mod clar că, în mediul privat creșterea estimată a câștigului salarial mediu brut nu va acoperi integral pierderea de venit net generată de creșterea contribuțiilor sociale plătite de angajat.

A. Estimarea câștigului salarial mediu brut, înainte și după efectuarea transferului contribuțiilor:

 

Estimat 2018, prognoza efectuată de MFP în luna septembrie 2017, fără includerea efectului generat de transferul contribuțiilor

Estimat 2018, prognoza efectuată de MFP, cu includerea efectului generat de transferul contribuțiilor

Efectul estimat al transferului (col 2/ col 1)

0

1

2

3

Câștig salarial mediu brut pe țară, din care:

3.480

4.132

18,73%

1. Câștig salarial mediu brut în sectorul bugetar

4.160

5.200

25%

2. Câștig salarial mediu brut în sectorul concurențial, din care:

3.333

3.901

17,04%

-          Salariul minim brut pe țară

1550

1900

22,5%

-          Câștigul salarial mediu brut, în sectorul concurențial, pentru alte categorii de salariați decât cei plătiți cu salariul minim

4.220

4.895

15,99%

 

B. Evaluare efectului transferului pentru diverse niveluri ale câștigului salarial brut:

Condițiile luate în calcul la transfer:

- impozit de 10%, cu deducerile prevăzute de propunerea de modificare a Codului, pentru o persoană ce nu are are pe nimeni în întreținere,

- contribuțiile sociale – 35% pentru angajat și 2,25% pentru angajator,

- s-a avut în vedere ca ajustarea salariului brut să respecte categoria din care face parte – respectiv: salariați din sectorul bugetar, salariați plătiți la salariul minim și salariați din sectorul concurențial, alții decât cei plătiți la salariul minim, astfel încât să ne încadrăm în estimările MFP.

 

B. 1. În cazul unui salariat ce își desfășoară activitatea în sectorul concurențial, având un câștig salarial brut de 2500 lei, după transfer se estimează că salariul lui va crește cu aprox 16% (15,99%), noul câștig salarial brut se estimează ca va fi 2900 lei:

Efectul este următorul:

-          Salariul net se reduce de la 1.769 lei la 1719 lei, adică cu 50 lei,

-          Cheltuiala angajatorului se reduce cu 104 lei, de la 3069 lei, la 2965 lei,

-          Veniturile bugetului public consolidat se reduc cu 54 lei, astfel:

o   Impozitul pe salariu se reduce cu 152 lei, de la 318 lei, la 166 lei,

o   Contribuțiile sociale cresc cu 98 lei, de la 982 lei, la 1.080 lei.

sector concurential

   

 

01.01.2018, inainte de transfer

01.01.2018, dupa transfer

salariu brut

2500

2900

contributii angajator

569

65

   - contributii fd somaj - 0,5%

13

0

   - contributii fd de accid - 0.15%

4

0

   - contributii fond creante - 0.25%

6

0

   - contributii concedii med - 0.85%

21

0

   - contributii pensii - 15,8%

395

0

   - contributii sanatate - 5.2%

130

0

contributii angajat

413

1015

   - contributii pensii 10,5%

263

725

   - contributii sanatate 5,5%

138

290

   - contributii fd somaj - 0,5%

13

0

impozit

318

166

salariu net

1769

1719

diferenta salariu net

-50

diferenta contributii achitate

98

diferenta cheltuiala de personal

-104

diferenta impozit

-152

  

B. 2. În cazul unui salariat ce își desfășoară activitatea în sectorul bugetar, având un câștig salarial brut de 2500 lei, după transfer se estimează că salariul lui va crește cu aprox 25%, conform Legii 153/2017, noul câștig salarial brut se estimează că va fi de 3.125 lei:

Efectul este următorul:

-          Salariul net crește de la 1.769 lei la 1843 lei, adică cu 74 lei,

-          Cheltuiala angajatorului crește cu 126 lei, de la 3069 lei, la 3.195 lei,

-          Veniturile bugetului public consolidat cresc  cu 52 lei, astfel:

o   Impozitul pe salariu se reduce cu 130 lei, de la 318 lei, la 188 lei,

o   Contribuțiile sociale cresc cu 182 lei, de la 982 lei, la 1.164 lei.

sector bugetar

   

 

01.01.2018, inainte de transfer

01.01.2018, dupa transfer

salariu brut

2500

3125

contributii angajator

569

70

   - contributii fd somaj - 0,5%

13

0

   - contributii fd de accid - 0.15%

4

0

   - contributii fond creante - 0.25%

6

0

   - contributii concedii med - 0.85%

21

0

   - contributii pensii - 15,8%

395

0

   - contributii sanatate - 5.2%

130

0

contributii angajat

413

1094

   - contributii pensii 10,5%

263

781

   - contributii sanatate 5,5%

138

313

   - contributii fd somaj - 0,5%

13

0

impozit

318

188

salariu net

1769

1843

diferenta salariu net

74

diferenta contributii achitate

182

diferenta cheltuiala de personal

126

diferenta impozit

-130

 

 B. 3. În cazul unui salariat ce își desfășoară activitatea în sectorul concurențial, având un câștig salarial brut de 4500 lei, după transfer se estimează că salariul lui va crește cu aprox 16% (15,99%), noul câștig salarial brut este estimat la 5.220 lei:

Efectul este următorul:

-          Salariul net se reduce de la 3.156 lei la 3.054 lei, adică cu 102 lei,

-          Cheltuiala angajatorului se reduce cu 187 lei, de la 5.524 lei, la 5337 lei,

-          Veniturile bugetului public consolidat se reduc cu 85 lei, astfel:

o   Impozitul pe salariu se reduce cu 262 lei, de la 601 lei, la 339 lei,

o   Contribuțiile sociale cresc cu 177 lei, de la 1.767 lei, la 1.944 lei.

 

01.01.2018, inainte de transfer

01.01.2018, dupa transfer

salariu brut

4500

5220

contributii angajator

1024

117

   - contributii fd somaj - 0,5%

23

0

   - contributii fd de accid - 0.15%

7

0

   - contributii fond creante - 0.25%

11

0

   - contributii concedii med - 0.85%

38

0

   - contributii pensii - 15,8%

711

0

   - contributii sanatate - 5.2%

234

0

contributii angajat

743

1827

   - contributii pensii 10,5%

473

1305

   - contributii sanatate 5,5%

248

522

   - contributii fd somaj - 0,5%

23

0

impozit

601

339

salariu net

3156

3054

diferenta salariu net

 

-102

diferenta contributii achitate

 

177

diferenta cheltuiala de personal

 

-187

diferenta impozit

 

-262

 

B. 4. În cazul unui salariat ce își desfășoară activitatea în sectorul bugetar, având un câștig salarial brut de 4500 lei, după transfer se estimează că salariul lui va crește cu 25%, se estimează că noul câștig salarial brut va fi de 5.625 lei:

Efectul este următorul:

-          Salariul net crește de la 3.156 lei la 3.290 lei, adică cu 134 lei,

-          Cheltuiala angajatorului crește cu 228 lei, de la 5.524 lei, la 5.752 lei,

-          Veniturile bugetului public consolidat cresc cu 94 lei, astfel:

o   Impozitul pe salariu se reduce cu 235 lei, de la 601 lei, la 366 lei,

o   Contribuțiile sociale cresc cu 329 lei, de la 1.767 lei, la 2.096 lei.

 

01.01.2018, inainte de transfer

01.01.2018, dupa transfer

salariu brut

4500

5625

contributii angajator

1024

127

   - contributii fd somaj - 0,5%

23

0

   - contributii fd de accid - 0.15%

7

0

   - contributii fond creante - 0.25%

11

0

   - contributii concedii med - 0.85%

38

0

   - contributii pensii - 15,8%

711

0

   - contributii sanatate - 5.2%

234

0

contributii angajat

743

1969

   - contributii pensii 10,5%

473

1406

   - contributii sanatate 5,5%

248

563

   - contributii fd somaj - 0,5%

23

0

impozit

601

366

salariu net

3156

3290

diferenta salariu net

 

134

diferenta contributii achitate

 

329

diferenta cheltuiala de personal

 

228

diferenta impozit

 

-235

 

B. 5. În cazul unui salariat ce își desfășoară activitatea în sectorul concurențial, având un contract de muncă cu timp parțial și un câștig salarial  brut de 700 lei, după transfer se estimează că salariul lui se va ajusta corespunzător creșterii salariului minim, adică cu 22,75%, se estimează că noul câștig salarial brut va fi de 858 lei:

Efectul este următorul:

-          Salariul net se reduce de la 539 lei la 297 lei, adică cu 242 lei,

-          Cheltuiala angajatorului se reduce cu 173 lei, de la 1.050 lei, la 877 lei,

-          Veniturile bugetului public consolidat cresc cu 69 lei, astfel:

o   Impozitul pe salariu se reduce cu 45 lei, de la 45 lei, la 0 lei,

o   Contribuțiile sociale cresc cu 114 lei, de la 466  lei, la 580 lei.

 

timp partial - fara alt CIM

   

 

01.01.2018, inainte de transfer

01.01.2018, dupa transfer

salariu brut

700

858

contributii angajator

350

19

   - contributii fd somaj - 0,5%

4

0

   - contributii fd de accid - 0.15%

1

0

   - contributii fond creante - 0.25%

2

0

   - contributii concedii med - 0.85%

6

0

   - contributii pensii - 15,8%

300

0

   - contributii sanatate - 5.2%

36.4

0

contributii angajat

116

561

   - contributii pensii 10,5%

74

214

   - contributii sanatate 5,5%

39

86

   - contributii fd somaj - 0,5%

4

0

impozit

45

0

salariu net

539

297

diferenta salariu net

 

242

diferenta contributii achitate

 

114

diferenta cheltuiala de personal

 

-173

diferenta impozit

 

-45

 

B. 6. În cazul unui salariat ce își desfășoară activitatea în sectorul concurențial, având un câștig salarial brut de 4.220 lei (salariul mediu din sectorul concurențial, exceptând salariații plătiți la salariul minim), după transfer se estimează că salariul lui va crește cu aprox 16% (15,99%), se estimează că noul câștig salarial brut va fi de 4.895:

Efectul este următorul:

-          Salariul net se reduce de la 2.960 lei la 2.864 lei, adică cu 96 lei,

-          Cheltuiala angajatorului se reduce cu 175 lei, de la 5.180 lei, la 5005 lei,

-          Veniturile bugetului public consolidat se reduc cu 79 lei, astfel:

o   Impozitul pe salariu se reduce cu 246 lei, de la 564 lei, la 318 lei,

o   Contribuțiile sociale cresc cu 167 lei, de la 1.656 lei, la 1.823 lei.

 

concurential fara SM

   

 

01.01.2018, inainte de transfer

01.01.2018, dupa transfer

salariu brut

4220

4895

contributii angajator

960

110

   - contributii fd somaj - 0,5%

21

0

   - contributii fd de accid - 0.15%

6

0

   - contributii fond creante - 0.25%

11

0

   - contributii concedii med - 0.85%

36

0

   - contributii pensii - 15,8%

666.76

0

   - contributii sanatate - 5.2%

219.44

0

contributii angajat

696

1713

   - contributii pensii 10,5%

443

1224

   - contributii sanatate 5,5%

232

490

   - contributii fd somaj - 0,5%

21

0

impozit

564

318

salariu net

2960

2864

diferenta salariu net

 

-96

diferenta contributii achitate

 

167

diferenta cheltuiala de personal

 

-175

diferenta impozit

 

-246

 

 B. 7. În cazul unui salariat ce își desfășoară activitatea în sectorul bugetar, având un câștig salarial brut de 4160 lei (câștigul salarial mediu brut în sectorul bugetar), după transfer se estimează că salariul lui va crește cu 25%, se estimează că noul câștig salarial brut va fi de 5200 lei :

Efectul este următorul:

-          Salariul net crește de la 2.918 lei la 3.042 lei, adică cu 124 lei,

-          Cheltuiala angajatorului crește cu 211 lei, de la 5.106 lei, la 5.317 lei,

-          Veniturile bugetului public consolidat cresc cu 87 lei, astfel:

o   Impozitul pe salariu se reduce cu 218 lei, de la 556 lei, la 338 lei,

o   Contribuțiile sociale cresc cu 305 lei, de la 1.632 lei, la 1.937 lei.

bugetar

   

 

01.01.2018, inainte de transfer

01.01.2018, dupa transfer

salariu brut

4160

5200

contributii angajator

946

117

   - contributii fd somaj - 0,5%

21

0

   - contributii fd de accid - 0.15%

6

0

   - contributii fond creante - 0.25%

10

0

   - contributii concedii med - 0.85%

35

0

   - contributii pensii - 15,8%

657.28

0

   - contributii sanatate - 5.2%

216.32

0

contributii angajat

686

1820

   - contributii pensii 10,5%

437

1300

   - contributii sanatate 5,5%

229

520

   - contributii fd somaj - 0,5%

21

0

impozit

556

338

salariu net

2918

3042

diferenta salariu net

 

124

diferenta contributii achitate

 

305

diferenta cheltuiala de personal

 

211

diferenta impozit

 

-218

 


Sursa: Blocul National Sindical