bnssBlocul Național Sindical va continua derularea protestelor așa cum au fost anunțate, decizia de suspendare ar fi posibilă doar în măsura în care Guvernul decide să renunțe la intenția de transfer integral al sarcinii contribuțiilor sociale către salariați.

Dacă Guvernul va decide să adopte acest proiect de OUG, BNS va contesta în instanță acest act normativ, imediat după publicarea acestuia în Monitorul Oficial.

Pentru clarificarea opiniei publice și demontarea tentativei de manipulare, BNS reiterează următoarele:

  • suntem ÎMPOTRIVA transferului contribuțiilor sociale de la angajator la angajat;
  • suntem ÎMPOTRIVA existenței de la 01.01.2018 a unui sistem de securitate socială alimentat în proporție de peste 90% doar de către salariați;
  • suntem PENTRU creșterea salariului minim de la 1450 la 1550;
  • suntem PENTRU transpunerea în Codul Fiscal a prevederilor Directivei (UE) 2016/1164 A CONSILIULUI de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne;
  • suntem PENTRU orice inițiativă a Guvernului ce vizează reducerea evaziunii și a fraudei fiscale în România.

Menționăm totodată că BNS și-a exprimat dintotdeauna dezacordul pentru măsura de transfer al contribuțiilor, încă de la prezentarea acesteia în 2016, drept dovadă stau prevederile strategiei BNS pentru perioada 2016 - 2020, document aprobat de Congresul BNS din noiembrie 2016 și disponibil în format electronic pe site-ul confederației. 

Îndemnăm organizațiile sindicale membre BNS să se alăture acțiunilor de protest care militează pentru stoparea transferului contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. 


Sursa: Departamentul Presa BNS