Aviz referitor la initiativa legislativa a cetatenilor pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii.

Cerere de inrgistrar a initiativei legislative.
Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, propunre legislativa publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 173 din 11/03/2014.

Motivele pentru care s-a constituit Comitetul de inițiativă și a fost redactat prezentul proiect de lege sunt următoarele: