Începând cu anul 2003, Blocul Național Sindical își desfășoară activitatea având la bază strategii complexe elaborate de experți tehnici și reprezentanți ai federațiilor afiliate. Planurile de acțiune strategică îmbină abordările la nivel macroeconomic cu țintele concrete menite să crească nivelul de trai al membrilor și să protejeze drepturile și libertățile lucrătorilor.

Strategiile BNS sunt dezbătute și votate în cadrul Congreselor Naționale (cel mai important for de decizie al BNS) și au aplicabilitate pe termen mediu.

BNS își ghidează în prezent activitatea în baza Strategiei 2016-2020, adoptată de Congresul din noiembrie 2016.

Documentul conține ținte și linii directoare ce acoperă domenii precum serviciile publice de interes general (educație, sănătate), coeziune economică și socială, securitate socială, dialog social și relații industriale, piața muncii (ocupare, flexicuritate, calitatea locurilor de muncă, migrația forței de muncă, oportunități egale și nondiscriminare, sănătate și securitate în muncă, formarea profesională a adulților, etc), politici macroeconomice și reforme necesare la nivel macro (politica fiscală și bugetară, politica monetară, politica de venituri, politici industriale) și politici / reforme la nivel de sectoare. La acestea se adaugă obiectivele ce țin de dezvoltarea și consolidarea internă a confederației.

Toate acțiunile întreprinse de BNS, inclusiv proiectele europene implementate, se subsumează strategiei globale a confederației.

 

   Strategia BNS 2016 - 2020          Strategia BNS 2007-2011     Strategia BNS 2003-2007