ghidDigitalizarea, poate cea mai importantă transformare din lumea modernă a muncii, schimbă modul în care lucrăm, comunicăm și trăim. Aceste transformări, care nu au echivalent în istorie, implică o adaptare rapidă atât din partea lucrătorilor și a organizațiilor / întreprinderilor pentru a-și păstra locul în ansamblul socio-economic actual si viitor.

Procese complexe de adaptare a afacerilor, a fluxurilor, de adaptare a competentelor, a indivizilor, antrenează schimbări profunde care fie şi numai prin simplă viteză reprezintă o provocare de mare amploare, cu un impact indiscutabil asupra angajaților, angajatorilor și a organizațiilor în general.

AmbulanţaExperți în domeniul asistenței medicale de urgență cu bogata experiență practică în formarea profesională continuă, în parteneriat cu BNS Filiala Vrancea, organizează cursuri de prim ajutor.

Cursurile de prim ajutor sunt obligatorii pentru categoriile profesionale expuse riscurilor de accidentare și se desfășoară conform Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă. De asemenea, cursul de prim ajutor se adresează tuturor acelora care doresc să se pregătească pentru diverse situații care le pot pune în pericol sănătatea sau viața sau pur şi simplu doresc să își schimbe completeze competențele şi să înțeleagă situațiile de urgență.

AmbulanţaBlocul Național Sindical prin intermediul Federației Naționale Sindicale ”Ambulanța” din România (FNSAR), membru afiliat, a derulat o amplă acțiune ce vizează evaluarea proiectului Legii privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne plasat pe site-ul MAI – Transparență decizională, art.6 alin (2) pct.8 unde s-a stipulat că MAI îndeplinește, potrivit legii, ca atribuții SPECIFICE DOMENIULUI AFACERILOR INTERNE: coordonarea integrată, la nivel național, a activităților de (…) asistență medicală de urgență, domeniu specific Ministerului Sănătății, conform Legii 95/2006.

111919.05.2022, ora 10:30

GRAND HOTEL BUCHAREST, sala Fortuna, etaj 21 Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 4

În data de 19 mai, între 10:30 – 13:00 va fi organizată o Conferință al cărei principal subiect îl va constitui creșterea nivelului de conștientizare cu privire la situația lucrătorilor români în Germania, cu accent pe ramurile construcții, agricultură și industria cărnii, relevanța consilierii precum și ameliorarea legislației și reglementărilor europene.

miting slprBiroul Executiv al Blocului Național Sindical reunit in data de 12 mai 2022, a decis să sprijine inițiativa colegilor noștri din Sindicatul Lucrătorilor Poştali din România (SLPR), cu reprezentativitate legală la nivelul Poştei Române, întrunind un numar de 18 mii salariați, care vor organiza un miting de protest în data de 14 Mai 2022 – începând cu ora 10.00 – în Piaţa Victoriei.