In data de 3 septembrie la ora 7.15, aproximativ 180 salariati de la S.C. IAR S.A., au refuzat sa intre in societate si au ramas sa protesteze in fata portii de la intrare (in afara societatii) pana la ora 9.00.

Conflictul spontan a izbucnit pe fondul prevederilor legale care incalca dreptul salariatilor SC IAR SA la negocierea colectiva.

Situatia se prezinta astfel:

1. Art.49 din Legea 186/2014 a Bugetului de Stat, prevede limitarea cresterii salariale (maxim inflatia prognozata);

2. Art.9 din OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritare, prevede limitarea cresterii salariale (la maxim 60% din indicele de crestere a productivitatii muncii). Acest articol este suspendat pentru anul 2015!

3. Art.157 din Legea 62/2011 Codul Dialogului Social, prevede ca “Nu pot constitui obiect al conflictelor colective de munca revendicarile angajatilor pentru a caror rezolvare este necesara adoptarea unei legi sau a altui act normativ.”

 

Din punctul de vedere al Sindicatului ICA si al salariatilor SC IAR SA, aceste trei acte normative incalca:

1. Art.41 alin.5 din Constitutia Romaniei:

“(5) Dreptul la negocieri colective in materie de munca si caracterul obligatoriu al conventiilor colective sunt garantate.”

2. Art.43 din Constitutia Romaniei:

“(1) Salariatii au dreptul la greva pentru apararea intereselor profesionale economice si sociale”

3. Art.131 din Legea 62/2011:

“(1) La negocierea clauzelor si la incheierea contractelor colective de munca partile sunt egale si libere.

(2) Este interzisa orice imixtiune a autoritatilor publice, sub orice forma si modalitate, in negocierea, incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractelor colective de munca.”

4. Art. 217 din Codul Muncii:

Exercitiul dreptului sindical al salariatilor este recunoscut la nivelul tuturor angajatorilor, cu respectarea drepturilor si libertatilor garantate prin Constitutie si in conformitate cu dispozitiile prezentului cod si ale legilor speciale.”

5. Art. 218 alin.1 din Codul Muncii:

“Este interzisa orice interventie a autoritatilor publice de natura a limita drepturile sindicale sau a impiedica exercitarea lor legala.”

6. Art.4 din Conventia ILO (OIM) nr. 154/1981:

Daca este necesar, trebuie luate masuri corespunzatoare conditiilor nationale pentru a incuraja si a promova dezvoltarea si folosirea cea mai larga a procedurilor de negociere voluntara a contractelor colective intre patroni si organizatiile de patroni, pe de o parte si organizatiile de muncitori, pe de alta parte, in vederea reglementarii, prin acest mijloc, a conditiilor de angajare.”

7. Art.5 din Conventia ILO (OIM) nr. 154/1981:

“(1.) Vor trebui luate masuri adaptate circumstantelor nationale, in vederea promovarii negocierii colective.

(2.) Masurile vizate la paragraful 1 de mai sus trebuie sa aiba urmatoarele obiective:

a. negocierea colectiva sa fie posibila pentru toti cei ce angajeaza si pentru toate categoriile de lucratori din ramurile de activitate vizate de prezenta conventie.”

8. Art.28 din Conventia 2012/C 326/02 Tratatul privind functionarea Uniunii Europene – Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene:

“Dreptul de negociere si de actiune colectiva

Lucratorii si angajatorii sau organizatiile lor au dreptul, in conformitate cu dreptul Uniunii si cu legislatiile si practicile nationale, de a negocia si de a incheia conventii colective la nivelurile corespunzatoare si de a recurge, in caz de conflicte de interese, la actiuni colective pentru apararea intereselor lor, inclusiv la greva.”

9. Art.6 din Carta Social Europeana Revizuita:

“In vederea asigurarii exercitarii efective a dreptului de negociere colectiva, partile se angajeaza si recunosc: (4) dreptul lucratorilor si al patronilor la actiuni colective, in caz de conflict de interese, inclusiv dreptul la greva, sub rezerva obligatiilor care ar putea sa rezulta din conventiile colective in vigoare.”

 

In fapt:

Salariatii SC IAR SA reprezentati de Sindicatul ICA, care au dreptul la negocieri colective conform Constitutiei Romaniei dar si a actelor si tratatelor internationale, la care Romania este parte, citate mai sus, le-a fost restrictionat in mod evident dreptul de a negocia si, echivalent, dreptul la actiuni colective, cu privire la cel mai important obiect al negocierii colective, respectiv salariul.

Astfel, Sindicatul ICA nu poate negocia clauze in contractul colectiv cu privire la cresteri salariale decat conditionate conform articolelor invocate mai sus. Mai mult, in contextul in care propune spre negociere cresteri salariale in afara limitelor impuse prin actele normative, nu poate declansa conflict de munca dat fiind posibila o interpretare de natura ca acest conflict ar contraveni limitarii dreptului impus prin art.157 din Legea 62/2011, respectiv s-ar putea interpreta ca pentru rezolvarea revendicarilor angajatilor este necesara adoptarea unei legi sau a unui act normativ. Acest lucru cu toate ca in acest caz nu este vorba de functionari publici ci de salariati, membri de sindicat, ai unei societati comerciale.

Asadar aceste reglementari extind sfera restrictionarii dreptului la negocieri colective si a dreptului la actiuni colective dincolo de zona functionarilor publici, respectiv in toate societatile, unitatile si companiile unde statul este actionar majoritar, apreciem noi in mod nepermis si total in contradictie cu reglementarile din actele internationale invocate dar mai ales cu textul constitutional.

Cu alte cuvinte, din interpretarea reglementarilor legale precum si cele invocate mai sus, drepturile prevazute in Constitutia Romaniei si in tratatele internationale la care Romania este parte, le sunt recunoscute doar (in mod exclusiv) salariatilor din sectorul privat.

 

In cazul SC IAR SA, legea reglementeaza o situatie aberanta in sensul ca societatea:

1. nu are datorii restante,

2. a obtinut profit in anii anteriori;

3. se poate justifica o crestere salariala datorita cresterii productivitatii muncii.

In cazul SC IAR SA, nu numai ca nu se poate negocia o crestere salariala mai mare decat indicele mediu de crestere al preturilor dar se poate ajunge inclusiv la imposibilitatea onorarii unor contracte datorita unor limitari legislative care in opinia noastra incalca cadrul constitutional.

 

Interventii facute la autoritati in ultima perioada de catre Sindicatul ICA:

1. Interventii prin BNS la Comisia de dialog social de la Ministerul Finantelor la propunerea si rectificarea Legii Bugetului de Stat. (Reprezentant BNS in Comisia de dialog social de la MF: Ioana Onofrei);

2. Interventii prin BNS la Comisia de dialog social de la Ministerul Economiei (Reprezentant BNS in Comisia de dialog social de la MEC: Dan Chelaru);

3. Interventii prin BNS in CES la adoptarea si modificarea Legii Bugetului de Stat (Reprezentanti BNS in CES: Adolf Muresan, Stefan Teoroc si Marin Florian);

4. Interventii cu ajutorul BNS la Ministrul Economiei (a participat Presedintele BNS, Dumitru Costin);

5. Interventii prin BNS la Ministrul Finantelor Publice (Presedintele BNS, Dumitru Costin);

6. Adresa din partea BNS catre Avocatul Poporului pentru sesizarea Curtii Constitutionale de la care nu s-a primit inca niciun raspuns. (Vicepresedinte BNS, Cristian Mihai).

 

 

Data: 3.09.2015                                                       Suba Árpád


Sursa: Sindicatul ICA