Începând din 07.10.2015 organizațiile membre ale Federației Agrostar vor desfășura un amplu program de proteste.

PROGRAMUL DE PROTESTE AL

FEDERAȚIEI AGROSTAR

 

1. 07.10.2015 – Orele 1100 – 1600

Filiala AGROSTARGIURGIU și Sindicatul Producătorilor Agricoli Giurgiu participare circa 250 membrii , pichetare Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, principalele revendicări:

-          Neacordarea despăgubirilor în urma pagubelor cauzate de grindină legumicultorilor pentru circa 42 de fermieri din Jud. Giurgiu și nu numai, nerespectarea prevederilor H.G 606/2014. 

-          Lipsa unei previziuni în ceea ce privește acordarea de ajutoare în urma secetei din anul acesta precum și lipsa unor politici privitoare la aspectele climatice fie că este vorba de secetă, inundații, grindină, etc.

-          Lipsa unor politici agricoleprivind comercializarea produselor agricole (legume și fructe), chiar dacă se încurajează construirea de depozite pentru legume fructe nu există nici o viziune în ceea ce privește comercializarea acestora.

-          Lipsa de implicare a MADR prin structurile teritoriale în constatarea pagubelor ca urmare a secetei din acest în vederea stabilirii suprafețelor calamitate pentru ca agricultorii să poată beneficia de reducerea normei de venit conform Ordinului 2.204/2015.

 

2. 14.10.2015 – Orele 1100  - 1400 ;

Sindicatul Național al Crescătorilor de Bovine din România, participare circa 250 membrii, pichetare Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, principalele revendicări:

-          Neacordarea subvenției reprezentând pierderea de preț la achiziția laptelui, bâlbâiala și întârzierea de către MADR a plăților privind diferența de preț la achiziția laptelui ( cei 8,9 mil. euro acordate de UE );

-          Lipsa de politici agricole în sectorul zootehniei și cu preponderență în sectorul creșterii de bovine atât de lapte cât și de carne;

-          Lipsa despăgubirilor ca urmare a secetei din acest an.

 

3. 21.10.2015 - Orele 1100  - 1400 ;

Sindicatul Național al Crescătorilor de Ovine din România, participare circa 250 membrii, pichetare Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, principalele revendicări:

-          Lipsa de viziune a MADR asupra sectorului zootehnic cu preponderența a sectorului de ovine și caprine și nu numai;

-          Neacordarea subvenției reprezentând pierderea de preț la achiziția laptelui, neincluderea acestui sector pentru acordarea ajutorului deoarece mulți crescători de ovine și caprine au contracte de furnizare a laptelui de caprină și ovină.

-          Lipsa despăgubirilor ca urmare a secetei pentru pășuni;

-          Procedura greoaie privind modul de depunere și completare a cererii unice de plată.

 

4. 28.10.2015 - Orele 1100  - 1400 :

Sindicatele salariaților din tot sectorul agricol și alimentare precum și din cadrul stațiunilor de cercetare – dezvoltare, principalele revendicări:

-          Lipsa unor politici agricole de natură să conducă la creșterea nivelului salarial în sectorul agricol;

-          Lipsa unor politici agricole de natură să creeze noi locuri de muncă în sectorul agricol;

-          Neimplicarea și nerezolvarea problemelor legate de salarizarea lucrătorilor din cadrul stațiunilor de cercetare – dezvoltare, aceștia fiind asimilați funcționarilor publici.

-          Dezinteresul arătat față negocierea Contractului Colectiv de Muncă pe sectorul agricol, document de natură să reglementeze raporturile de muncă din cadrul acestui sector;

-          Lipsa de despăgubiri ce ar trebui acordate ca urmare a secetei acestea fiind numai la nivel declarativ, întârzierea acordării subvențiilor și nu numai măsuri ce conduc la întârzierea la plată a salariilor lucrătorilor din acest sector de activitate la nesiguranța locurilor de muncă, etc.

 

files/DOC005.pdf


Sursa: FEDERATIA AGROSTAR