SINDICATUL LIBER de HANDLING AERONAUTIC DECLARĂ G R E V Ă D E A V E R T I S M E N T. Greva de avertisment va avea loc în data de vineri 22 ianuarie 2016 între orele 13.00 – 15.00. Locul desfăşurării grevei este S.C. GLOBEGROUND ROMANIA S.R.L. (Aeroportul Henri Coandă), la locurile de muncă ale salariaţilor.

Hotărârea de a declara greva a fost luată cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege, respectiv acordul scris al unui număr de 403 membri de sindicat dintr-un total de 440 membri, ceea ce face îndeplinită condiţia legală de declanşare a grevei cu acordul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor de sindicat.

Precizăm că pe perioada desfăşurării grevei, participanţii la grevă vor proteja bunurile unităţii, fiecare salariat aflat în grevă aflându-se la locul său de muncă.

Sindicatul pune în vedere conducerii societății că orice eventual act sau fapt prin care o persoană este constrânsă, împiedicată sau influenţată să renunţe la grevă reprezintă infracţiune şi se pedepseşte în consecinţă.

Totodată, pune în vedere că aducerea altor persoane să muncească în locurile salariaţilor aflaţi în grevă, reprezintă de asemnea împiedicarea exercitării dreptului fundamental la grevă – adică infracţiune.

Salariaţii perticipanţi la grevă care în data de 22.01.2015 nu sunt în cadrul programului de lucru, vor participa la grevă în curtea societăţii în afara zonei locurilor de muncă.

În situaţia în care conducerea societății are în vedere altă ofertă concretă şi punctuală (alta decât cea de până acum), reprezentanții sindicatului aşteptă să fie convocaţi pentru a o discuta.

   

Sindicatul Liber de Handling Aeronautic

Lider de sindicat CIOC ALEXANDRU CRISTIAN;

Tel. 0765.470.889

Număr membri de sindicat = 440

Număr membri sindicat care au semnat de grevă = 403

Activitatea = handling aeronautic pe Aeroportul Henri Coandă


Sursa: Federatia National? a Sindicatelor Portuare