Blocul Național Sindical, CNSLR - Fratia,CNS Cartel ALfa, CSDR și Meridian au înaintat o scrisoare MInistrului Muncii, Dna Claudia Ana Costea și Ministrului Educației, Dnul Adrian Curaj prin care solicită activarea Grupului Naţional pentru Asigurarea Calităţii în formarea profesională și implicarea partenerilor sociali reprezentativi, sindicate si patronate în functionarea entitatii mentionate.

”Am luat la cunoştinţa din Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2015-2020, document ce a fost pus în discuţie în ultimele zile, că unul din punctele slabe ale sistemul de formare profesională continuă a adulţilor este „sprijinul limitat acordat funcţionării Grupului Naţional pentru Asigurarea Calităţii în formarea profesională (GNAC), structură de coordonare constituită în conformitate cu recomandarea EQAVET”.

Având în vedere rolul esenţial al partenerilor sociali pentru punerea în aplicare a cadrului european de referință pentru asigurarea calității în educație și formarea profesională continuă,

Constatănd ca în cadrul Grupului Naţional pentru Asigurarea Calităţii în formarea profesională, partenerii sociali nu sunt reprezentaţi de drept (pană acum doar printr-un reprezentant din cadrul Autorităţii Naţionale a Calificărilor),

Inexistenţa unei comunicări între partenerii sociali şi GNAC,

In vederea respectării regulii EQUAVET, privind participarea partenerilor sociali cu drepturi depline,

Pentru realizarea dezideratului fundamental referitor la asigurarea calităţii în educație și formarea profesională continuă, în conformitate cu misiunea noastră de reprezentare a intereselor profesionale şi sociale ale lucratorilor,

Solicităm reconstrucţia instituțională și operaționalizarea Grupului Naţional pentru Asigurarea Calităţii în formarea profesională (GNAC), prin includerea câte unui reprezentant al fiecărei confederaţii sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional, ca membri cu drepturi depline, în această structură.”


Sursa: BNS