Chiar dacă în anul 1999 România a ratificat Carta Europeană Revizuită (cel mai important tratat pan-european de drepturi sociale din cadrul Sistemului European de Protecție a Drepturilor Omului) suntem încă departe de o recunoaștere reală și o protecție eficientă a drepturilor sociale, ceea ce ne îndepărtează de valorile fundamentale ale democrației și afectează inclusiv dreptul la demnitate al indivizilor.

Din cauza faptului că mecanismul reclamațiilor colective (atașat Cartei Sociale), nu a fost ratificat de România, încălcările prevederilor Cartei s-au perpetuat iar luările de poziție ale partenerilor sociali au rămas simple mesaje transmise în spațiul public. În acest context, considerăm că România ar trebui să ratifice Protocolul Adițional privind sistemul reclamațiilor colective, acesta fiind și scopul demersului nostru înaintat dnului Președinte Klaus Iohannis.

Președintele României a răspuns adresei înaintate de BNS prin adresa nr.DRA1/4268/09.03.2015, precizând următoarele:

“Vă aducem la cunoștință că exercitarea atribuției prevăzute la art.91, alin.1 din Constituție, de către Președintele României, este condiționată de existența unei propuneri venite din partea Guvernului României”.

Având în vedere răspunsul Președintelui României vom transmite Guvernului solicitarea de a avea inițiativa de a transmite o propunere către Instituția prezidențială în vederea ratificării Protocolului Adițional la plângerile colective încheiat de Strasbourg la 9 noiembrie 1995 la Carta Socială Europeană, solicitarea pe care o vom face urmând a fi însoțită de punctele de vedere ale Parlamentului și Președintelui României.


Sursa: Cristian Mihai, Vicepresedinte BNS