Douăzeci de standarde de calitate pentru ucenicie sunt propuse de către Confederația Europeană a Sindicatelor (CES) și Unionlearn (TUC), în noua publicație "Un cadru european de calitate pentru stagii de ucenicie - o propunere a sindicatelor europene".

Douăzeci de standarde de calitate pentru ucenicie sunt propuse de către Confederația Europeană a Sindicatelor (CES) și Unionlearn (TUC), în noua publicație "Un cadru european de calitate pentru stagii de ucenicie - o propunere a sindicatelor europene".

 

În ciuda interesului sporit al factorilor de decizie pentru ucenicie ca mijloc de combatere a șomajului în rândul tinerilor, stagiile de ucenicie au intrat în declin în ultimii ani (începând cu anii 1980).  Ca parte a contribuției sale la politica UE pentru a stimula locuri de muncă calificate de calitate, CES, alături de sindicatele naționale din toată Europa, a elaborat un raport care stabilește 20 de standarde de calitate. Raportul este inspirat de sistemele de ucenicie de calitate existente în întreaga Europă și se bazează pe bunele practici la nivel național și sectorial.

 

În conformitate cu aceste criterii, sistemele de ucenicie ar trebui:

- să fie formalizate prin legislația națională și / sau contracte colective de muncă;

- să fie reglementate și evaluate de către partenerii sociali (sindicate și angajatori), împreună cu autoritățile publice și instituțiile de formare;

- să acopere o gamă largă de ocupații și să ofere oportunități de angajare pentru femei și bărbați;

- să fie finanțate în mod adecvat, cu o repartizare echitabilă a costurilor între angajatori și autorități publice;

- să implice un contract formal și asigurarea plății stagiilor de ucenicie;

- să includă o componentă de formare puternică și un echilibru între formarea pe bază de școală și cea bazată pe muncă;

- promovarea mobilității prin includerea unei dispoziții pentru a face o parte din stagiul de ucenicie într-o altă țară europeană (cum face programul "Erasmus" pentru studenți).

 

De asemenea, raportul oferă o trecere în revistă a evoluțiilor schemelor de ucenicie la nivel național și european, inclusiv "rezumate de țară" cuprinzând evoluțiile din 20 de state membre ale Uniunii Europene, precum și unele rezumate "sectoriale".

 

"Aceste criterii de calitate sunt realizate astfel încât să ajute sindicatele să înființeze și să gestioneze programe de ucenicie de calitate." a declarat Thiébaut Weber, secretar confederal al CES. "Ele reprezintă o bază de discuții pentru partenerii sociali europeni și Comisia Europeană cu privire la construirea unui model european bazat pe calitate în ucenicie. Ar trebui să fie o parte a viitoarelor inițiative politice europene, în special a viitoarei Noi Agende a Competențelor pentru Europa."

 

Pentru raportul "Un cadru european de calitate pentru stagii de ucenicie - o propunere a sindicatelor europene ", a se vedea https://www.etuc.org/documents/etuc-position-new-skills-agenda-improving-training-opportunities-workers-europe#.Vx4sUGdf3ct

 

Comisia Europeană va publica în luna iunie o inițiativă cu privire la competențe și calificări numită "Noua Agendă a competențelor pentru Europa". Contribuția CES https://www.etuc.org/documents/etuc-position-new-skills-agenda-improving-training-opportunities-workers-europe#.Vx4sq2df3ct


Sursa: CES