Blocul Național Sindical a analizat proiectul de lege privind unele măsuri de descentralizare prezentat în Comisia de Dialog Social de la Ministerul Dezvoltării și consideră că acest document nu poate sta la baza reformei administrației publice.

BNS susține în principiu reformarea sistemului public și este adept al descentralizării însă respinge proiectul de lege elaborat de Guvern considerând că acest document a fost făcut pe genunchi, într-un mod superficial și pripit.

Din punctul BNS de vedere varianta propusă de Guvern nu răspunde absolut deloc nevoilor de reformă reală pe care le are România ci face doar un simplu transfer de fonduri, de resurse și de putere de decizie de la nivel central, ministerial, către polii de putere politică de la nivelul județelor.

Acest transfer ”din pix”, neînsoțit de schimbări profunde bazate de viziune și abordare strategică, nu va face decât să accentueze lipsa de transparență actuală și să creeze haos pentru beneficiarii sistemelor transferate. Va fi doar un joc de ping-pong cu bani publici, jucat cu lumina stinsă, dincolo de orice control din partea autorităților centrale.

Din punct de vedere tehnic, documentul pus la dispoziția partenerilor sociali conține prevederi total nerealiste, cu termene ce nu vor putea fi respectate. Știm cu toții cum funcționează România iar termene de genul 15-30 de zile pentru ca ministerele să modifice acte în baza cărora funcționează, să modifice atribuții, responsabilități și ierarhii sunt pur și simplu utopii.

Din punct de vedere strategic, proiectul este caracterizat de ”blank”, adică nimic la capitolele importante cum ar fi impactul bugetar pe termen scurt și mediu. Un astfel de document ar trebui să fie însoțit de estimări, de analize de impact economic, social și financiar, ceea ce nu se regăsește nici măcar la nivel de proiecție superficială.

Mai mult decât atât, înțelegem din declarațiile domnului Ministru Chițoiu că impactul va fi unul negativ din punct de vedere social din moment ce urmează a fi dispozibilizați circa 10% dintre angajații actuali. O astfel de informație nu se regăsește în proiectul pus la dispoziția partenerilor sociali.

În expunerea de motive ce însoțește proiectul de lege se menționează la secțiunea 3, ”Impactul socio-economic al actului normativ” că impactul social va fi unul ”pozitiv”, ceea contrazice afirmațiile ministrului Chițoiu.

Tot la această rubrică autorii scriu negru pe alb că proiectul a urmărit ”favorizarea dezvoltării comunitare echilibrate, creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene, crearea unei viziuni de dezvoltare în acord cu priorităţile locale, precum și reducerea birocraţiei prin eliminarea paralelismelor instituţionale şi reducerea distanţelor administrative”. Atingerea acestui obiectiv va avea cu certitudine un impact asupra bugetului general consolidat, asupra mediului de afaceri și asupra mediului concurențial.

”Nu este cazul” sunt cele mai des întâlnite cuvinte la rubricile în care ar trebui să fie existe estimările de impact iar la Secțiunea 4 Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung” până și aceste trei cuvinte au dispărut cu desăvârșire.

Din punctul BNS de vedere, acest lucru denotă superficialitate și lipsă de transparență și credem că descentralizarea făcută astfel va avea un impact bugetar negativ pe o perioadă lungă de timp. În plus, considerăm că toate serviciile și sistemele transferate ”cu sacul” se vor transforma într-un coșmar pentru contribuabilii beneficiari având în vedere faptul că autoritățile locale nu au capacitatea, resursele umane sau experiența necesară să gestioneze concomitent, în parametri de calitate, agricultura și dezvoltarea rurală, cultura și patrimoniul, turismul, învățământul preuniversitar, protecția mediului, pescuitul și acvacultura, sănătatea, sportul, tineretul sau sistemul de plăți și inspecție socială. Cel puțin sistemul de protecție socială categoric ar trebui supus unei reforme care să pună capăt lipsei de transparență, corupției și risipei actuale și nu doar mutat dintr-o curte în alta.

Blocul Național Sindical consideră că proiectul de descentralizare propus de Guvern este departe de o reformă reală iar aplicarea sa în forma actuală este nocivă pentru economie, pentru populație și pentru încasările bugetare.

Regândită, cu analiză de impact și mult mai bine fundamentată logic și logistic, această inițiativă ar putea căpăta forma unui proiect-pilot pe două sau trei județe, pe perioada unui an fiscal.

Abia după o astfel de testare, după analiza efectelor concrete și după calibrări de finețe, se poate lua în calcul extinderea la nivel național. De altfel, acestea sunt principiile unui management modern al proceselor și aceasta ar trebui să fie viziunea care să stea la baza descentralizării, cu atât mai mult cu cât discutăm de o listă lungă și diversă de sisteme și responsabilități.