header sustineAzi, 31/08/2016 Comisia pentru Muncă și Protecție Socială, întrunită în sesiune ordinară, a avut ca punct pe ordinea de zi PL-x nr. 577/2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, inițiativă cetățenească.

Au fost prezenți majoritatea membrilor Comisiei (Putere și Opoziție) și în calitate de invitat, Președintele Comitetului de Inițiativă pentru modificarea Codului, dnul Dumitru Costin.

Au participat de asemenea: 

  • Din partea BNS: Ion Pisc și Ilie Gheorghe,
  • Din partea CNSLR: Lucian Vasilescu,
  • Din partea Meridian: Ion ALbu,
  • Din partea CSDR: Sabin Rusu.
  • Din partea Concordia: reprezentarea a fost la nivel de avocați.
  • Din partea Guvernului: Iolanda Stăniloiu, Secretar de Stat și Eduard Corjescu – Direcția Legislație,  MMFPSPV, și un reprezentant din partea MFP.

 

În urma dezbaterilor purtate în cadrul Comisiei s-a stabilit ca începând de luni, 5 septembrie 2016, în fiecare zi, cu excepția zilei de marți, timp de două săptămâni, să aibă loc întâlniri tehnice de lucru, moderate de membrii Comisiei pentru Muncă, prin rotație.

Ședințele vor începe în fiecare zi de la ora 10.00, cu participarea membrilor Comitetului de Inițiativă, reprezentanți ai confederațiilor patronale și sindicale reprezentative precum și reprezentanți ai Guvernului, secretariatul va fi asigurat de către Comisia pentru Muncă.

Membrii Comisiei pentru Muncă pot participa prin rotație la lucrările grupului de lucru la finalul dezbaterilor se va elabora un raport pentru Plenul Comisiei, menționând articolele agreate de părți precum și articolele rămase în divergență.

Articolele din propunerea de modificare legislativă agreate de părți vor fi validate în Plenul Comisiei fără a mai fi dezbătute. Articolele rămase în divergență în urma dezbaterilor din Grupul de lucru vor fi dezbătute în Plenul Comisiei, vor fi analizate argumentele tehnice aduse de părți și membrii Comisiei vor decide pentru fiecare punct în parte.

Președintele BNS, Dumitru Costin a ținut să mulțumească membrilor Plenului Camerei Deputaților pentru faptul că au decis retransmiterea la Comisia pentru Muncă, spre dezbatere, a celor două proiecte de lege inițiate de BNS cu sprijin parlamentar – legea negocierilor colective și legea conflictelor de muncă.

Cele două proiecte de acte normative sunt relevante pentru propunerea BNS de modificare a Codului Muncii, de aceea, pe parcursul dezbaterilor din grupul de lucru pentru analiza Codului, reprezentanții BNS vor face trimiteri inclusiv la aceste două proiecte de acte normative, astfel încât să se asigure coerență în reglementare pentru instrumentele de bază cu care operează piața muncii.

Atât președintele Comisiei de Muncă, dnul Adrian Solomon, cât și dnul Mihai Baltă (PSD) și dna Cristina Pocora (PNL), în calitate de Vicepreședinți ai Comisiei pentru Muncă, au comunicat că doresc ca această inițiativă civică să fie dezbătută și transmisă spre aprobare Plenului Camerei înainte de alegeri.

 

Ca urmare, BNS face un apel către organizațiile membre din teritoriu pentru punerea în practică a deciziei Biroului Executiv, respectiv ORGANIZAREA UNOR ÎNTÂLNIRI LA NIVEL DE JUDEȚ CU DEPUTAȚII DIN COLEGIILE RESPECTIVE, indiferent de partidele din care fac parte sau dacă sunt sau nu membrii ai Comisiei pentru Muncă.

Rolul acestor întâlniri este acela de a promova inițiativa BNS dar și de a afla un punct de vedere cu privire la poziția fiecăruia din deputați față de inițiativa BNS.

Rugăm organizațiile membre teritoriale să înregistreze aceste puncte de vedere și să le transmită către confederație, astfel încât să fie avute în vedere în cadrul campaniei ce va fi declanșată de BNS.

În măsura în care sunt necesare informații suplimentare referitor la inițiativă și argumentele susținerii acesteia, vă rugăm să ne comunicați și veți beneficia de tot sprijinul necesar.

Începând de luni se vor face rapoarte zilnice atât pentru prezentarea rezultatelor dezbaterilor din grupul de lucru cât și pentru prezentarea stadiului dezbaterilor purtate în teritoriu.


Sursa: BNS