Aproximativ 600 de persoane vor participa miercuri, 19 martie 2014, la un miting de protest ce va avea loc în fața Ministerului Transporturilor între orele 12.00 – 13.30. Protestatarii sunt lucrători afiliați la Federația Națională a Sindicatelor Portuare Constanța, susținuți de membri ai Blocului Național Sindical din alte ramuri economice. FNSPC și BNS reproșează Guvernului politica incoerentă în domeniul portuar, solicită să se renunțe la planurile de scoatere a Autorității Portuare de sub autoritatea Guvernului pentru a fi trecută în subordinea autorităților locale și cer corectarea legislației muncii în regim de urgență.


Motivele protestului:

Transferul Portului Constanţa
(Autoritatea Portuară - CN Administraţia Porturilor Maritime SA)
către Consiliul Local C-ţa şi listarea la bursă a acestuia, înseamnă:

1. Dorinţa creşterii imediate a profitului Administraţiei/Autorităţii Portuare. Acest lucru este posibil prin:

· creşterea taxelor şi tarifelor portuare aplicabile navelor care intră în port;
· creşterea nivelului chiriilor şi redevenţelor operatorilor economici portuari;
· creşterea tarifelor de utilizare a infrastructurii portuare;
· creşterea tarifelor pentru serviciile portuare;
· lipsa de investiţii pentru întreţinerea şi dezvoltarea infrastructurii portuare;
· reducerea costurilor de consum şi întreţinere pentru dotarea tehnică specifică portuară
· reducerea costurilor cu forţa de muncă, în principal prin concedieri şi reduceri de salarii;

2. Toate restricţiile enumerate mai sus atrag în mod imediat următoarele:

· creşterea costurilor de operare a navelor;
· creşterea tarifelor de servicii portuare prestate de către operatorii portuari;
· imposibilitatea operatorilor economici de a face investiţii proprii;
· folosirea de muncitori fără forme legale în activitatea de exploatare portuară;
· reduceri de personal angajat cu contract de muncă în favoarea celor fără contract;
· amplificarea fenomenului evazionist raportat la toate activităţile portuare;
· creşterea instabilităţii sociale la nivelul portului;
· concedieri colective şi reducerea locurilor de muncă.

3. Consecinţele majore asupra dezvoltarii portului pe termen mediu şi lung:

· portul Constanţa va deveni un port prea scump pentru armatorii de nave şi proprietarii de marfă;
· portul Constanţa va deveni un port nesigur datorită amplificării instabilităţii sociale şi economice a lucrătorilor
· armatorii şi proprietarii de marfă vor ocoli portul Constanţa;
· numărul de nave şi cantitatea de marfă operată în portul Constanţa va scădea dramatic;
· dezvoltarea sărăciei şi a dependenţei sociale;

4. Scăderea traficului de mărfuri în port atrage concomitent:

· insolvenţe şi falimente în rândul operatorilor economici portuari;
· diminuarea industriei orizontale portuare legată direct de serviciile portuare;
· stoparea dezvoltării economice a zonelor limitrofe portului;
· diminuarea majoră a încasărilor bugetare pe toate nivelurile

P R O T E S T Ă M P E N T R U

· STOPAREA INIŢIATIVEI GUVERNULUI DE A LISTA LA BURSĂ AUTORITATEA PORTUARĂ CONSTANŢA (C.N. Administraţia Porturilor Maritime S.A.)

· STOPAREA INTENŢIEI GUVERNULUI DE A SCOATE PORTUL CONSTANŢA DE SUB AUTORITATEA STATULUI ŞI TRECEREA LUI SUB AUTORITATEA LOCALĂ

· LIPSA DE TRANSPARENŢĂ ŞI VIZIUNE A GUVERNULUI ÎN DOMENIUL PORTUAR

· NEÎNDEPLINIREA PROMISIUNILOR GUVERNULUI PRIVIND MODIFICAREA LEGISLAŢIEI MUNCII

Impedimente de ordin juridic al transferului/listării la bursă a portului
(Autoritatea Portuară - CN Administraţia Porturilor Maritime SA)

1. C.N. APM S.A. este Autoritate a Statului Român şi nu poate fi privatizată (listată la bursă).
2. Sfera de atribuţii a C.N. APM S.A. ca autoritate portuară este subscrisă interesului general naţional, şi nu doar unui interes local.

3. Consiliul Local nu poate lua hotărâri ce privesc interesul naţional, el fiind legal şi strict limitat de a lua hotărâri de interes local.

4. Importanţa geostrategică a portului Constanţa şi calitatea de membru NATO a României, fac imposibil transferul deciziei asupra portului de la Guvern către Consiliul Local.

5. Consiliul Local poate înstrăina oricând acţiunile portului, odată cu listarea lor la bursă acestea devenind bunuri vandabile. Se va ajunge în situaţia ca o entitate privată să deţină controlul şi decizia pe nişte atribute şi competenţe care aparţin de drept Statului Român.

6. Statul Român pierde orice fel de control asupra administrării domeniului public (terenurile portuare sunt domeniul public al statului), noii acţionari privaţi deţinând în portofoliul propriu contractul de concesiune a terenului portuar – aproximativ 4.500 ha.

7. Statul nu mai poate fi garantul implementării politicilor portuare şi maritime la care este angajat prin convenţii, tratate şi regulamente.

8. Rolul şi scopul administraţiei portuare va fi subscris unui interes exclusiv financiar, dezvoltarea portului Constanţa şi interconectarea lui la reţeaua de transport europeană nemaifiind o prioritate şi necesitate.