20170307 140053Ziua Internațională a Femeii este un moment potrivit pentru a reflecta asupra progreselor realizate, pentru a solicita schimbări și pentru a sărbători actele de curaj și determinare ale femeilor obișnuite, care au jucat un rol extraordinar în istoria țărilor și comunităților lor. În pofida tuturor progreselor înregistrate în obținerea egalității între femei și bărbați, observăm cum se înrăutățesc standardele de viață pentru femeile de pe continentul nostru. În multe țări europene, criza economică a fost utilizată pentru a concentra bogăția și puterea doar în mâinile câtorva, exploatand excesiv forța de muncă, limitând practicile democratice, prin reprimare socială și a mișcărilor cetățenilor, precum și prin creșterea urii și diviziuni între diferitele segmente ale populației.

Femeile de pretutindeni încă se confruntă cu o mulțime de provocări:

 • femeile lucrează cu jumătate de normă mult mai des decât bărbații; crește numărul lor în locuri de muncă mai prost plătite;
 • femeile sunt în continuare plătite mai puțin decât bărbații; diferența de remunerare între femei și bărbați NU s-a redus în ultimii ani
 • femeile în vârstă sunt supuse unui risc mai mare de sărăcie; Pensia medie a femeilor este mai mică decât cea a bărbaților;
 • în ciuda nivelului ridicat de educație în rândul femeilor, posturile de decizie la nivel politic și economic sunt deținute în principal de bărbați;
 • plafoanele de sticlă opresc femeile să progreseze în ierarhia muncii, iar peretii de sticlă duc la segregarea femeilor în anumite locuri de muncă;
 • femeile nu sunt suficient reprezentate în poziții de decizie nici în sindicate;
 • persistența violența în familie și violența la locul de muncă
 • grupurile vulnerabile: tinerii, stereotipurile de gen și disparitățile; inegalitățile de gen în educație; femeile migrante - au mai puține oportunități și resurse și se confruntă cu discriminarea multiplă; un risc mai mare de sărăcie în rândul femeilor mai în vârstă

Comitetul de Femei al Blocului Național Sindical se alătură inițiativei Comitetului de Femei al PERC în a cere guvernelor și instituțiilor europene:

 • să ia măsuri urgente care să vizeze măsuri imediate de prevenire ca femeile și familiile să fie și mai mult afectate de sărăcie;
 • să își reafirme angajamentul de a crea economii și sănătoase și comunități echitabile prin strategii care să asigure ocuparea deplină a forței de muncă
 • elaborarea unor politici macroeconomice și a unor politici industriale care să promoveze crearea de locuri de muncă productive și decente, precum și să adopte politici și acțiuni de promovare a ocupării forței de muncă decente în rândul tinerilor;
 • să pună capăt discriminării de facto a femeilor și a bărbaților tineri pe piața forței de muncă, pentru a promova relații stabile și directe de ocupare a forței de muncă, pentru a promova negocierile colective, pentru a îmbunătăți poziția și protecția tinerilor pe piața forței de muncă, pentru a promova o protecție socială care să protejeze tineretul, pentru a lupta împotriva excluziunii sociale a tinerilor și pentru a permite femeilor și bărbaților tineri să își dezvolte o carieră și în același timp să își poată planifica și viața de familie;
 • să afirme că fiecare femeie are dreptul la muncă, la condiții bune de muncă, la plată egală și venituri suficiente pentru nevoile de bază pentru ea și pentu familia ei - drepturi care ar trebui să fie puse în aplicare prin asigurarea unui salariu adecvat, dar și prin asigurarea drepturilor de maternitate la cel mai înalt nivel posibil;
 • să respecte libertatea lucrătorilor de a organiza sau de a se alătura unor sindicate și de a li se respecta dreptul la negociere colectivă, fără amenințări și frică, cu integrarea dimensiunii de gen pe ordinea de zi a negocierilor și paritate de gen în reprezentare;
 • să oprească încercările de a crește vârsta de pensionare pentru bărbați și femei, fără consultări sociale adecvate și fără a stabili măsuri adecvate pentru a asigura locuri de muncă și de protecție socială.
 • să consolideze și să extindă plasa de siguranșă a protecției sociale prin asigurarea accesului la asigurări sociale, pensii, ajutoare de șomaj, protecția maternității, precum și asistență medicală de calitate pentru toți, precum și accesul la serviciile publice și măsuri care să permită reconcilierea muncii cu viața de familie și viața privată;
 • să creeze mecanisme obligatorii pentru promovarea și punerea în aplicare a muncii decente, inclusiv a standardelor dundamentale de muncă și de mediu în acordurile comerciale.
 • să investească în educație, formare, competențe, inovare și în programele de la locul de muncă, punându-se un accent special asupra femeilor și bărbaților tineri fără loc de muncă, pentru a crea mecanismele necesare pentru a lupta împotriva barierelor de gen în accesul tinerilor la educație și locuri de muncă decente;
 • să ia în considerare violența în creștere în societățile afectate de criză și să găsească metodele necesare pentru a depune eforturi împreună cu partenerii sociali pentru eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor

A sosit timpul să definim un nou model în care oamenii și planeta sunt mai importanți decât profitul.

Comitetul pentru Femei al BNS și Comitetul de Femei al PERC vă transmit cele mai bune urări cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii!


Sursa: Comitetul de Femei BNS, Reteaua Comitetelor de Gen BNS