decl romaSunt zece ani de când a izbucnit criza financiară din 2007-2008, o criză bancară care a dus la criza datoriei publice.

O criză economică care a declanșat o criză politică și socială. Austeritatea nu a fost soluția potrivită și a condus la o deziluzie generală și reactii excesive împotriva Europei.

Conflictele violente din regiunile învecinate și terorismul de pe teritoriul nostru au întărit sentimentul de criză. În căutarea securității, un număr fără precedent de refugiați fug către Europa.

Lucrătorii sunt conștienți de impactul digitalizării și al schimbărilor climatice asupra locurilor de muncă și asupra vieții lor, dar puțini dintre ei văd factorii de decizie făcând faƫă acestor provocări.

Europa trece acum printr-o perioadă de recuperare, înregistrând o creștere economică lentă și o scădere treptată a șomajului. Cu toate acestea, o recesiune urmată de o redresare ezitantă nu ar trebui să fie o sursă de mândrie.

Reversul tendințelor anti-europene si anti-străine manifestate în unele alegeri recente, precum și apariția unei dezbateri politice cu privire la politicile mai favorabile lucrătorilor, creșterea salariilor și lupta împotriva inegalităților, reprezintă progrese încurajatoare.

Șocul consecințelor politice ale crizei economice a deschis în cursul anului trecut, o dezbatere cu privire la viitor – al Europei, al  forței de muncă, al globalizării.

Instituțiile europene dau fonduri de investiții, vorbesc despre creșteri salariale și chiar planifica creșterea cheltuielilor publice. Comisia Europeană a lansat o dezbatere privind un pilon european al drepturilor sociale, dimensiunea socială a UE, o globalizare mai echitabilă și viitorul UEM. În Cartea albă privind viitorul Europei  celor 27, președintele Juncker a descris cinci scenarii, preferința noastră fiind  pentru acela care implică mai multă unitate, integrare și convergență în sus. La cea de-a 60-a aniversare a Tratatului de la Roma, guvernele naționale s-au angajat să lucreze pentru o Europă socială, care să promoveze progresul economic și social. Și Statele membre par să se  fi pus  de acord  în mod  unanim asupra Brexit-ului. 

Astăzi, putem afirma că CES a jucat un rol crucial, determinând instituțiile europene să-și schimbe abordarea. Cu toate acestea, austeritatea nu a dispărut.

Pactul de stabilitate și de creștere al UE este un obstacol care împiedică multe țări să investească în îmbunătățirea serviciilor publice, crearea de locuri de muncă de calitate și in creștere. Al treilea Acord recent între  încheiat între Grecia și creditorii săi arată că politicile neoliberale încă mai au consecințe negative asupra speranțelor  și vietii cetățenilor și a lucrătorilor.

CES este incântată să constate  că unii lideri europeni fac acum presiuni pentru o mai mare flexibilitate, pentru a da o mai mare prioritate  politicilor economice favorabile creșterii și pentru a ușura povara asupra lucrătorilor. Cu toate acestea, suntem departe de un consens atunci când trebuie decise noile politici. Pilonul european al drepturilor sociale, care ar fi trebuit aplicat cu mult timp în urmă, ar putea fi mai ambițios și ar putea termina prin a fi  abandonat din cauza guvernelor și a angajatorilor ostili.

Răman în continuare multe provocări de depăşit. Brexit-ul nu a fost alegerea CES sau a sindicatelor britanice, și împreună insistăm că drepturile lucrătorilor și ale cetățenilor trebuie să aibă prioritate. Falsa muncă independentă, munca temporară sau cu fracțiune de normă și alte forme de muncă precară reprezintă partea întunecată a lentei reduceri a șomajului. Sindicatele se unesc pentru a apăra drepturile lucrătorilor și vor face presiuni pentru a vedea  apărute noi legi. Politicile de digitalizare și a schimbărilor climatice trebuie să fie anticipate printr-o tranziție justa care să permita lucrătorilor și regiunilor industriale să se adapteze la schimbare și sa creeze noi locuri de muncă.

Criza refugiaților nu este rezolvată. Refugiații sunt blocati în Turcia, Libia, Grecia, Italia și in Balcani. Sindicatele se angajează să-și intensifice eforturile de a promova o distribuție echitabilă a refugiaților în Europa și să colaboreze cu angajatorii pentru a integra refugiații pe piața forței de muncă.

CES și membrii săi trebuie să profite de această ocazie pentru a ghida factorii de decizie europeni în direcția cea bună. A venit timpul  să nu mai vorbim despre eșecuri, ci de a ne consolida revendicarile, în numele lucrătorilor, pentru a crește investițiile publice și pentru  îmbunătățirea calității serviciilor publice, pentru o protecție socială decenta și pentru a lupta împotriva inegalităților, pentru o impozitare corecta, pentru salarii echitabile și condiții bune de muncă și un echilibru mai bun între viața profesională și cea privată în toate statele membre ale UE.

Este timpul ca sindicatele să fie mai active decât oricând și să depună mai multe eforturi pentru a face față problemelor globalizării, digitalizarii și schimbărilor climatice pentru a se asigura că lucrătorii nu sunt  abandonați, precum și pentru a reduce persistentele inegalități de gen și  cele regionale.

Sindicatele cer intervenția angajatorilor și a guvernelor, la toate nivelurile, de la nivel local la nivel european.

 Instituțiile UE trebuie să fie mai democratice, mai transparente, responsabile și eficiente; lucrătorii și cetățenii doresc sa li se facă auzită vocea de către  factorii de decizie și să-si exercite influența la nivel european și național. 

Sindicatele s-au reunit aici, la Roma pentru a discuta despre prioritățile noastre pentru viitorul Europei și  pentru o Europă mai  socială, bazată pe platforma CES privind viitorul Europei.

Ne vom tine de cuvânt. Dorim sa raspundem nevoilor și așteptărilor lucrătorilor cu soluții concrete,  și în acest fel, vom colabora pentru:

  • investiții pentru creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă de calitate și servicii publice de calitate.
  • creșteri salariale și convergența salariilor în sus, prin continuarea negocierii colective mai angajate,  prin dialog social și  prin participarea lucrătorilor.
  • o tranzitie corecta catre o economie cu emisii reduse de carbon,o digitalizare și automatizare durabilă, o globalizare echitabilă, o agendă comercială progresivă și viitorul muncii.
  • o Europa mai sociala si cu  mai multe drepturi sociale,  printr-un pilon  european puternic consolidat al drepturilor sociale, care sa îmbunătățeasca  viața lucrătorilor și  printr-un protocol de progres social.
  • o acțiune de  lupta împotriva dumpingului salarial și social și  realizarea unui tratament corect și a unei integrari echitabile, printr-o mobilitate  și migrație echitabilă în cadrul unei piețe interne juste.

Acestea sunt prioritatile noastre pentru a construi o Europă mai bună.

 Investiții

CES este în favoarea planului Juncker - în special a doua versiune, și apreciază rolul jucat de BCE, BEI și alte instituții și instrumente financiare europene în stimularea investițiilor în Europa, pentru crearea de locuri de muncă .

Dar acest lucru nu este suficient. Finanțarea este insuficientă (obiectivul CES de  2% din PIB, pentru a avea un impact semnificativ asupra creșterii economice, a fost aprobată de către toate instituțiile financiare internaționale). Libertatea fiscal, lăsată Statelor membre de a investi resurse publice, este încă prea limitată.

Reglementările fiscale europene și guvernanța economică trebuie să fie reformate, iar noi credem că gândirea privind viitorul UEM și procesul  Semestrului ar trebui să meargă în această direcție.

CES îşi reiterează solicitarile de flexibilitate și capacitate fiscală, inclusiv crearea unei trezorerii europene /a UEM precum și o politică europeană progresivă de coordonare fiscala,  care  să fie incluse în discuții.

Salarii - negocierea colectivă, dialogul social, participarea angajaților

CES a lansat o campanie de creștere a salariilor, pentru a raspunde la scăderea inacceptabilă a salariilor care a avut loc în ultimul deceniu în Europa, pentru a compensa creșterea productivității, și pentru a răspunde  distribuției inegale a salariilor, diferentei  salariale intre sexe  și diferenței masive  a salariilor între țările vestice și estice. Suntem convinși că majorarea salariilor nu este doar o problema de justiție socială, ci, de asemenea, un acord win-win pentru a stimula cererea internă și creșterea economică.

Invităm toate confederațiile naționale, precum și federațiile sindicale europene și membrii acestora, sa sprijine campania și să își intensifice eforturile pentru a face cunoscută inițiativa noastră europeană privind salariile, inclusiv convergența salariilor la nivel transfrontalier, începând cu companiile multinaționale și lanțurile lor de aprovizionare.

Salariile reprezinta o tema de negociere între partenerii sociali, și trebuie să convingem angajatorii de beneficiile  salariilor mai bune și a unei mai mari acoperiri a negocierilor colective. Instituțiile au un rol esential de jucat pentru a pune capăt austeritatii salariale și sunt interferența în practicile de negociere colectivă. Acestea ar trebui să lucreze pentru a consolida sistemele salariale minime existente și pentru a promova acoperirea negocierii colective, sprijinind consolidarea capacităților partenerilor sociali și stabilirea unor cadre juridice de a crea și extinde acordurile colective.

Apreciem activitatea Comisiei de a implica sindicatele în cadrul Semestrului European, care a permis să se reechilibreze intr-o anumită măsură, discursul privind moderarea salarială, și angajamentul de a relansa dialogul social la toate nivelurile.

Prin urmare, credem că salariile și negocierea colectivă, dialogul social și implicarea lucrătorilor,sunt obiective cheie în implementarea Pilonului drepturilor sociale.

Tranziția justăa - schimbările climatice, digitalizarea, globalizarea, comerțul, viitorul  muncii

 Instituțiile europene și naționale trebuie să protejeze drepturile lucrătorilor pentru a se asigura că nimeni nu este abandonat, că pentru fiecare loc de muncă pierdut, mai mult de un loc de muncă (de calitate) este creat, și că finantarea publica și guvernanță instituțională  dispun de resursele necesare.

Mulțumim Parlamentului European pentru  sprijinirea propunerii CES de a aloca un Fond pentru o tranziție justa,  pentru a monitoriza efectele politicii climatice asupra economiei și a locurilor de muncă. Invităm Comisia Europeană să instituie fondul, sa includa „ tranziția justa “, în documentul de discuție privind globalizarea și să urmeze aceeași logică „corecta, justa“, atunci când vine vorba de a propune noi modalități de finanțare a măsurilor de tranziție a locurilor de munca pentru lucrătorii europeni afectați de procesul de digitalizare și de automatizare.

Vom adopta o inițiativă a CES pentru o agendă comercială progresivă, de a negocia cu Comisia Europeană și cu toți ceilalți parteneri sindicali, precum și cu interlocutori instituționali din întreaga lume.

 Pilonul european al drepturilor sociale

Aplicarea unui pilon european al drepturilor sociale este un pas fundamental către o Europă mai corectă și o soluție bună pentru a remedia austeritatea ultimului deceniu și atacurile împotriva drepturilor lucrătorilor și coeziunea socială. Susținem pe deplin această inițiativă și ideea unei Europe sociale „Triplu A“.

Suntem, de asemenea, consolati de setul de inițiative legislative și non-legislative propuse de Comisie pentru a promova un echilibru mai bun între viața profesională și cea privată, cum ar fi concediul plătit pentru creșterea copilului și concediul de paternitate. Acum este momentul pentru  Statele membre, de a arăta modul în care  sunt de fapt angajate în lupta pentru egalitatea de gen și a drepturilor lucrătorilor. Este o problema de credibilitate.

Dorim propuneri care să functioneze, care să îndeplineasca așteptările și nevoile lucrătorilor și care să aducă rezultate concrete. Comisia trebuie să fie ambițioasă pentru a îmbunătăți pilonul de drepturi pentru toate categoriile de lucrători și pentru a garanta non-regresia, să definească standarde clare pentru convergență în sus, pentru accesul universal și  adecvarea sistemelor de protecție socială, pentru a reduce nesiguranța locurilor de muncă și pentru a încuraja crearea de locuri de muncă de calitate, asigurându-se că realizarea drepturilor devine o prioritate pentru Semestrul european si ca guvernanța economică europeană  devine o „guvernanță economică și socială“, cu drepturi sociale și libertăți economice, la fel de importante.

CES și membrii săi  vor  încerca să convingă toți partenerii sociali și Statele membre să sprijine pilonul drepturilor sociale. Summit-ul social din 17 noiembrie de la Göteborg ar trebui să fie o oportunitate pentru liderii UE să sprijine Pilonul și  pentru a relansa Europa socială.

CES îsi va relansa inițiativa  pentru un Protocol privind progresul social, ca parte esențială și condiție pentru orice modificare a tratatului - în cazul în care nicio modificare  a tratatului nu se sugerează, vom explora alte posibilități de inițiative legislative, astfel încât libertățile economice și sociale sa aibe aceeași importanță în legile și practicile UE.

Mobilitatea și migrația

În fiecare lună, în fiecare săptămână, vedem oameni care mor pe mare. Această situație este intolerabilă. Nu putem accepta lipsa de responsabilitate și solidaritate pe care majoritatea statelor membre ale UE o arată faƫă de migranți și refugiați.

 Este timpul ca Europa să fie preocupată de refugiați și migranți, din motive umanitare și interese economice și sociale pe termen lung. Acest lucru trebuie făcut prin abordarea nevoilor migranților, cetățenilor europeni și a lucrătorilor, pentru a evita ca populismul și xenofobia să-i puna unul împotriva celuilalt. Concurența neloială între lucrătorii, șomajul și excluderea socială, dumpingul social și salarial sunt dușmanii noștri. Trebuie să construim o mobilitate echitabilă și o migrație echitabilă, oferind tuturor oportunități de locuri de muncă de calitate, cu respectarea principiului egalității de tratament și promovarea integrării și incluziunii pe piața forței de muncă și în societate.

Cerem „salariu egal pentru muncă egală în același loc“, precum și o convergență in sus a salariilor în Europa, între țări și sectoare, ca și între companiile multinaționale și lanțurile lor de aprovizionare.

Deplângem faptul că majoritatea Statelor membre au redus finanțarea pentru cooperarea internațională cu țările de origine ale migranților și susținem o politică mai eficientă de cooperare pentru dezvoltarea UE și a membrilor săi. 

Construirea unei Europe mai bune, sociale și mai echitabile

CES se angajează să inverseze discursul dăunător impus în ultimii ani, și să acționeze și să coopereze cu toți cei care doresc să construiască o Uniune Europeană mai bună, socială și mai echitabilă pentru viitorul lucrătorilor și al tuturor cetățenilor europeni.


Sursa: CES