WorkersVoiceAzi, 19.06.2017, BNS a transmis Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) o scrisoare adresată Secretarului General al organizației, dnul Angel Gurria, prin care își arată sprijinul pentru aderarea României la această prestigioasă organizație.

Prin implicarea în activitățile TUAC (Trade Union Advisory Committee - OECD) BNS s-a familiarizat deja cu multe din instrumentele dezvoltate de OCDE, de aceea considerăm că aderarea României la această organizație constituie o oportunitate pentru sprijinirea demersurilor de creștere a stabilității și predictibilității mediului economic și social.

 Creșterea impactului globalizării asupra lucrătorilor și familiilor lor necesită mai  mult ca oricând acțiuni concertate și instrumente internaționale ce pot contribui la apărarea eficientă a drepturilor și libertăților fundamentale ale lucrătorilor. Politicile pentru piața muncii, educația, formarea profesională, liniile ghid pentru companiile multinaționale, politicile sociale sau reforma adminstrației publice, sunt doar câteva din domeniile în care România ar putea beneficia de expertiza OECD.

Considerăm aderarea României la OCDE ca un demers de importanță strategică pentru România și implicit pentru partenerii sociali, asigurând astfel posibilitatea de implicare în agenda economică globală dar și acces la experiențe și bune practici respectiv un transfer semnificativ de expertiză şi competenţe, mai ales în domeniul pieței muncii.

Textul scrisorii poate fi consultat aici.


Sursa: Blocul National Sindical