bnssPrin inițierea unei propuneri de politică publică în domeniul dreptului lucrătorilor la informare, consultare și codecizie în întreprindere dorim să deschidem noi oportunități concrete și totodată durabile pentru îmbunătățirea consistentă și continuă a instituției informării și consultării, precum și inaugurarea la nivel principial în legislația românească a instituției codeciziei, angajator-lucrător, la nivelul întreprinderii.

Propunerea de politică publică vizează atât sectorul public, cât și sectorul privat și antamează o mai coerentă, completă și funcțională legislație în materie, consonantă cu principiile și valorile normativului european (unional, al Consiliului Europei), dotată cu prevederi clare, facil de operaționalizat și cu o certă și probantă eficacitate în aplicare.

Prin propunerea de politică publică învederăm decidenților publici necesitatea „reajustării” cadrului normativ în materie în următoarele principale direcții:
a) Completarea Legii nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare și consultare prin detalierea unor concepte, proceduri, instituții juridice în scopul facilitării acestora;
b) Completarea Legii nr. 467/2006 cu un aparat conceptual terminologic suplimentar și cu proceduri aplicative promovate de Carta socială europeană în legătură cu art. 21 din Carta socială europeană, precum și cu cele de interpretare autentică ale Comitetului European pentru Drepturi Sociale;
c) Adoptarea unei legi distincte în formă de lege cadru pentru reglementarea dreptului la codecizie a lucrătorilor prin receptarea în legea internă a dispozițiilor art. 22 din Carta socială europeană;
d) Facilitarea implementării reglementărilor primare prin adoptarea unei hotărâri de Guvern, care să concretizeze cadrul juridic aplicativ;
e) Promovarea de instrumente juridice (acorduri colective, regulamente interne) care să valorizeze și să operaționalizeze dreptul la informare, consultare și codecizie la nivel de întreprindere.
 

Cele 3 proiecte de acte normative pot fi consultate accesând link-urile următoare:

files/1-000-0000-00007/P1_Lege_Condiții_de_muncă_final_12_03_2019.pdf

files/1-000-0000-00007/P2_Lege_republicata_467_final_12_03_2019.pdf

files/1-000-0000-00007/p3_Proiect_HG_final_12_03_2019.pdf


Sursa: Blocul National Sindical