poca imagPrin această propunere se are în vedere atingerea unor obiective generale, dar și specifice în cadrul procedurii de informare, consultare și codecizie la nivelul întreprinderii. Intenționăm să deschidem noi oportunități concrete și totodată durabile pentru îmbunătățirea consistentă și continuă a instituției informării și consultării, precum și inaugurarea la nivel principial în legislația românească a instituției codeciziei, angajator-lucrător, la nivelul întreprinderii.

Propunerea avansată conduce la ameliorarea dialogului social, consolidarea democrației industriale, perfecționarea politicilor de intervenție anticipată, susținerea principiului cooperării loiale și de bună credință a angajatorilor cu angajații lucrători și o mai bună susținere a politicilor economice ale angajatorului.

Această propunere vine în contextul în care pentru al doilea an consecutiv îmbunătățirea dialogului social este una din recomandările specifice de țară transmise României în cadrul Semestrului European.

Prin propunerea de politică publică învederăm decidenților publici necesitatea „reajustării” cadrului normativ în materie în următoarele principale direcții:
a) Completarea Legii nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare și consultare prin detalierea unor concepte, proceduri, instituții juridice în scopul facilitării acestora, această lege fiind în prezent puțin cunoscută și aplicată de partenerii sociali;
b) Completarea Legii nr. 467/2006 cu un aparat conceptual terminologic suplimentar și cu proceduri aplicative promovate de Carta socială europeană în legătură cu art. 21 din Carta socială europeană, precum și cu cele de interpretare autentică ale Comitetului European pentru Drepturi Sociale (legea 467/2006 prevede obligativitatea Guvernului de a emite norme în aplicarea legii, aceste norme nu au apărut nici până în prezent, la mai bine de 12 ani de la intrarea în vigoare a legii); 
c) Adoptarea unei legi distincte în formă de lege cadru pentru reglementarea dreptului la codecizie a lucrătorilor prin receptarea în legea internă a dispozițiilor art. 22 din Carta socială europeană;
d) Facilitarea implementării reglementărilor primare prin adoptarea unei hotărâri de Guvern, care să concretizeze cadrul juridic aplicativ;
e) Promovarea de instrumente juridice (acorduri colective, regulamente interne) care să valorizeze și să operaționalizeze dreptul la informare, consultare și codecizie la nivel de întreprindere.
 
Cele 3 proiecte de acte normative pot fi consultate mai jos:

Sursa: Departamentul de Presa BNS