Ordinea de zi a şedinţei Comisiei de dialog social de la Ministerul muncii de astăzi arată cu elocvenţă faptul că Guvernul insistă să distrugă instituţia Inspecţiei Muncii, refuzând să modifice OUG nr. 86/2014 şi ignorând astfel solicitarea partenerilor sociali.
Crearea Autorităţii Naţionale pentru Inspecţia Muncii şi Securitate Socială, prin comasarea Inspecţiei Muncii cu Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, va avea drept consecinţă directă diminuarea eficienţei şi îngreunarea activităţii pe care o desfăşoară în prezent inspectorii de muncă, prin încărcarea cu alte sarcini ce ţin de asistenţa socială, nespecifice activităţii de control a inspectorilor de muncă.

Un aspect şi mai grav este abrogarea Legii 108/1999, lege organica care reglementează în prezent organizarea şi funcţionarea Inspecţiei muncii. Inlocuirea unei legi organice cu o hotărâre de guvern prin care să se reglementeze atribuţiile specifice ale inspectorilor de muncă. Demersul Guvernului Ponta intră în contradicţie cu Constituţia României, care prevede ca statutul funcţionarului public să fie reglementat printr-o lege organică (art. 73, alin. 3, lit. p) şi, de asemenea, cu prevederile Codului Muncii, potrivit căruia „înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii sunt reglementate prin lege specială”.

Odată reglementate printr-un act administrativ al guvernului, organizarea şi funcţionarea noii agenţii vor putea fi schimbate după interesele politice de moment sau locale. Astfel, nu se asigură nici stabilitatea în funcţie a inspectorilor de muncă, nici independenţa faţă de orice schimbare guvernamentală, condiţii de bază impuse de reglementările internaţionale, la care România este parte. („personalul Inspecţiei muncii va fi format din funcţionari publici al căror statut şi condiţii de serviciu le asigură stabilitatea în funcţie şi independenţa faţă de orice schimbare guvernamentală şi orice influenţă neprevăzută din afară” – art. 6, Convenţia 81/1947 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificată). In plus, controlul politic al instituţiei este „asigurat”, prin OUG 86/2014, şi de numirea a unui preşedinte cu rang de secretar de stat, desemnat prin decizie a primului ministru.
Având in vedere preponderenţa componentei de asistenţă socială a noii agenţii, activitate în prezent coordonată de consiliile judeţene, credem că scopul final care se urmăreşte este subordonarea activităţii de inspecţie a muncii către consiliile judeţene. Astfel, baronii locali vor decide cine, când şi cum vor fi sau nu deranjaţi de inspectorii de muncă, dând frâu liber mafiei din sectorul economic.

In contextul în care, potrivit ultimei raportări a Ministerului Finanţelor Publice, frauda fiscală pe piaţa muncii se ridică la 14,6% din PIB, adică aproape jumătate din încasările totale la bugetul naţional, acţiunea Guvernului de anihilare a Inspecţiei Muncii, una dintre instituţiile esenţiale în combaterea fenomenului, este un act iresponsabil.
După promovarea prin asumare în faţa Parlamentului a Legii dialogului social (L62/2011) de către Guvernul Boc, lege pe care guvernarea Ponta a refuzat si refuza să o modifice şi care a distrus negocierile colectivă şi reprezentarea lucrătorilor, Inspecţia Muncii a rămas ultima redută în verificarea şi aplicarea drepturilor lucrătorilor. Disoluţia acestei instituţii nu va face decât să încurajeze frauda fiscală pe piaţa muncii şi totodată să elimine în totalitate şi ultima speranţă pentru lucrători.

Confederaţiile sindicale reprezentative la nivel national CNS „Cartel ALFA", CNSLR Fratia, BNS, CSDR si CS Meridian, solicită eliminarea prevederilor referitoare la reorganizarea Inspecţiei Muncii din cadrul Ordonanţei de Urgenţă nr. 86/2014. In acest sens, confederaţiile sindicale au înaintat in data de 9 ianuarie 2015 şi o solicitare către Avocatul Poporului pentru a invoca excepţia de neconstituţionalitate a art. 5 din OUG 86/2014 dar au declansat si plangerea prealabila in vederea atacarii OUG pe procedura de contencios administrativ.