bns 2

Blocul Național Sindical a cerut ieri, în cadrul ședinței Consiliului Național Tripartit, respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european, dar și aplicarea prevederilor programului de guvernare asumat de actualul Guvern.

BNS a luat act de faptul că în nota de fundamentare a proiectului de HG pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, Guvernul reiterează obiectivul de a îmbunătății nivelul ”ponderii salariului minim în salariul mediu, astfel încât raportul dintre aceste două salarii să se apropie de 50%, așa cum este în țările dezvoltate din Uniunea Europeană”[1].

Prin legea 74/1999 România a ratificat Carta Socială Europeană revizuită, inclusiv art. 4 care reglementează dreptul la o salarizare echitabilă.

“Articolul 4 Dreptul la salarizare echitabilă - În vederea asigurării exercitării efective a dreptului la o salarizare echitabilă, părțile se angajează:

1. să recunoască dreptul lucrătorilor la o salarizare suficientă care să le asigure acestora, precum şi familiilor acestora, un nivel de trai decent;”[2]

Comitetul European pentru Drepturi Sociale evaluează anual modul în care statele ce au ratificat prevederile Cartei își respectă obligațiile asumate. Indicatorul cu ajutorul căruia se realizează evaluarea conformității, respectiv a modului în care salariile asigură un nivel de trai decent, este raportul între salariul minim și salariul mediu.

În 2018 Comitetul evaluează situația salariului minim din România iar concluzia este aceea că România nu respectă prevederile art 4§1 în ceea ce privește salariul minim național, acesta nefiind suficient pentru a asigura un nivel de trai decent. [3]

Comisia Națională de Prognoză estimează pentru anul 2020 un câștig salarial mediu brut de 5545 lei. [4] În prezent raportul între salariul minim brut și salariul mediu brut este de 40,3%.

Ca urmare, având în vedere premisele prezentate mai sus și asumate inclusiv de Guvern prin Nota de fundamentare a proiectului de HG pentru stabilirea salariului minim la nivel national garantat în plată, BNS solicită realizarea unor pași rapizi pentru atingerea obiectivului asumat prin ratificarea art 4§1 din Carta Socială, respectiv creșterea ponderii salariului minim în salariul mediu la 45% în 2020 și la 50% în 2021.

Ca urmare, solicităm creșterea salariului minim la 2495 lei pentru anul 2020.

Menționăm de asemenea faptul că acest tip de măsură se înscrie în tendința deja manifestată la nivel european de alte state membre din zona Europei Centrale și de Est.

Calitatea locurilor de muncă și nivelul remunerării sunt principalele motive pentru care forța de muncă activă din România alege să emigreze. Doar 4 % din cei ce au emigrat erau multumiți de de nivelul salariului avut în țară și 4% de calitatea locului de muncă (OECD, 2019).

Pentru a stopa exodul de forță de muncă este esențial să schimbăm modelul de dezvoltare asumat. Modelul de dezvoltare bazat pe menținerea elementului de cost al fortei de muncă ca principal element de competitivitate, s-a dovedit a fi unul falimentar.

De asemenea, în cadrul ședinței CNTDS, BNS a solicitat pregătirea unor soluții viabile și sustenabile pe termen lung pentru zona Valea Jiului, este nevoie de crearea unor alternative pentru dezvoltarea durabilă a regiunii.

 

 

Departamentul de Presă BNS

 

 

files/1-000-0000-00007/Comunicat_de_pres_salariul_minim.docx


Sursa: Departamentul de Presa BNS