eubondsChiar daca România nu este încă membră a Eurogrup-ului, BNS a transmis Președintelului României, Dnul Klaus Iohannis, solicitarea ca la reuniunea de astazi a Consiliului European să susțină în numele României includerea emiterii de titluri de creanță europene (EU Bonds) în pachetul de măsuri pregătit la nivel European pentru a face față impactului social și economic al pandemiei de coronavirus.

România și întreaga Europă riscă o recesiune chiar mai gravă decât cea care a urmat crizei financiare din 2008 – 2009, ca urmare investiții semnificative în protejarea locurilor de muncă și a economiilor statelor membre sunt imperios necesare în această perioadă.

În acest sens propunem următoarele:

  • EU Bonds ar trebui să finanțeze nu numai infrastructura și consumabilele pentru sistemele naționale de sănătate, ci și măsuri de urgență în domeniul ocupării.
  • EU Bonds ar trebui emise la rate de dobândă foarte mici sau 0.
  • EU Bonds ar trebui să fie emise printr-un vehicul al UE, nu unul interguvernamental, sub control democratic și să sprijine progresul social și dezvoltarea durabilă.
  • Politica de cheltuieli să fie încredințată Comisiei Europene (prin sisteme de sprijin a șomerilor și compensații de venit pentru lucrătorii ale căror relații de muncă au fost suspendate, inclusiv lucrătorii independenți și atipici), în co-decizie cu Consiliul și Parlamentul European și cu consultarea partenerilor sociali.

În ultimele săptămâni statele membre UE se confruntă cu o situație aproape fără precedent, ca urmare, instituțiile europene, guvernele statelor membre, sindicatele și organizațiile patronale trebuie să aloce toate resursele disponibile combaterii epidemiei de coronavirus și a fenomenului economic și social. Manifestări ale spiritului de solidaritate, egalitate și responsabilitate pentru viitorul continentului nostru sunt azi mai necesare ca oricând.


Sursa: Departamentul de Presa BNS