134978 coperta ghid v2 aug 2022Blocul National Sindical lanseaza azi, 31.08.2022, in cadrul unei dezbateri regionale la Constanta, Ghidul de promovare a formarii profesionale.

Acest eveniment va fi urmat de alte 6 sesiuni de dezbatere, pe parcursul urmatoarelor 3 luni.

Formarea profesională reprezintă unul dintre cei mai importanți factori de dezvoltare, fie că vorbim de forța de muncă  sau angajatori. Angajatorii știu ca fără angajați bine pregătiți activitatea (indiferent de natura sa) are de suferit, iar  beneficiile materiale oferite și / sau metoda de management utilizată nu pot compensa lipsa competențelor și cunoștințelor profesionale.

În absența unor alocări adecvate de efort și timp, dedicate formării profesionale, forța de muncă, ocupată sau nu, va regresa, competențele deținute (inițial) vor deveni insuficiente sau nepotrivite momentului, situație care se va reflecta în activitatea depusă la nivel unui lucră1tor cât și al echipei

Formarea profesională este permanent supusă schimbării si inovării. Tocmai de aceea BNS a realizat pe parcursul ultimului an o evaluare a celor mai inovative metode și procese de formare, sintetizând totul într-un ghid de promovare a formării profesionale.

Ghidul reprezintă un mijloc de comunicare a unor modele de bune practici privind învățarea pe tot parcursul vieții, respectiv formarea profesională continuă, între partenerii acestui proces: lucrătorii, prin reprezentanții lor, angajatori și furnizorii de formare profesională, capacitatea de intervenție a acestora fiind astfel întărită, concomitent cu stimularea participării adulților la formare profesională.

Crearea unei oportunități de dezbatere la diferite nivele, respectiv conștientizarea lucrătorilor și a angajatorilor, autorităților publice și a altor diverși actori relevanți, are ca obiectiv creșterea participării la formare, precum și creșterea capacității instituționale a partenerilor sociali pentru implementarea programelor de formare, dar nu numai a acestora, ghidul fiind de fapt un instrument adresat publicului larg

Ghidul va fi prezentat și dezbătut în cadrul a 7 dezbateri regionale, pentru regiunea Sud Est sesiunea de dezbatere are loc în data de 31.08.2022, la CONSTANȚA, Hotel ZENITH, sala POSEIDON, începând cu ora 10.00.

Sunt invitați la dezbatere reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor din regiunea Sud Est, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice cu responsabilități în domeniul formării profesionale.

Sesiunea de dezbatere este mediată de Președintele BNS, dnul Dumitru Costin.

 

files/1-000-0000-00007/2022/134879_Prezentare_GHID_FPC_CT_31_aug_TIPAR_CORECT.pdf


Sursa: Departamentul de Presa BNS