povertyRaportat la spațiul European România alocă pentru protecție socială unul din cele mai mici procente din PIB (aprox 15% din PIB), în condițiile în care media europeană este de aprox 28%. În plus, eficiența utilizării acestor resurse în combaterea riscului de sărăcie este în România mult mai redusă decât media europeană. În 2019 impactul transferurilor sociale (altele decât pensiile) în reducerea riscului de sărăcie a fost în România de doar 15%, în conditiile în care impactul în Polonia a fost de peste 36% (Polonia a alocat în 2019 pentru protecție socială 19% din PIB).

dualReferitor la declarația premierului Cîțu cu privire la învățământul dual, recomandăm premierului să verifice mai atent informațiile care vin de la surse mari consumatoare de bani publici, care își clamează rezultate inexistente.

Am luat act cu surprindere de declarația Dlui. Prim-ministru Florin Cîțu, referitoare la învățământul dual, făcută cu ocazia participării sale la conferința „Professional Dual Summit”, alături de reprezentanți ai autorităților publice și ai marilor companii din România, organizată de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

fnl Sindicatul Pro Art din cadrul Muzeului Național de Artă a României, afiliat la Federația Națională a Lucrătorilor și Blocul Național Sindical, își exprimă indignarea față de managementul defectuos al acestei instituții de cultură de prim rang, de către dl Călin Alexiu Stegerean.

Astfel, actualul manager al Muzeului Național de Artă a României dl. Călin Alexiu Stegerean, a fost repus în funcție de Ministerul Culturii prin Ordinul Ministrului Culturii nr.442 din 06.05.2021 ca urmare a contestării în instanță a deciziei de privind rezultatul evaluării activității de management, fiind evaluat cu un punctaj de 6,25, consecința fiind încetarea contractului de management. Instanța de fond anulează Raportul de evaluare nr. 678/27.07.2017, procesele verbale nr. 678/27.07.2017 și nr. 676/27.07.2017, Grilele de evaluare și procesul verbal al ședinței comisie de soluționare a contestațiilor nr. 729/03.08.2017.

6 800x333Am luat act cu îngrijorare despre gravele derapaje ale conducerii Bibliotecii Județene Astra Sibiu, constând în concedieri discreționare motivate de lipsa fondurilor, fără a manifesta un minim respect pentru salariații instituției sau măcar pentru legislația în vigoare.

După reducerea timpului de muncă de la 5 la 4 zile pe săptămână, urmare a unei simulări de consultare cu salariații, printr-un proces verbal semnat la ore diferite de fiecare persoană, fără expunerea argumentelor financiare sau tehnice, urmează concedierea indisciplinaților, a celor care au îndrăznit să nu semneze un acord (discutabil de altfel, ca formă și legalitate).

n poverty a 20170616În ciuda mult clamatei creșteri economice copiii României sunt din ce în ce mai mult expuși riscului de sărăcie și excluziune socială, iar acest process va fi accelerat de măsurile lipsite de responsabilitate și de empatie ale actualului Guvern

În 2019 rata riscului de sărăcie și excluziune socială în rândul populației sub 16% era de 34,6%, cea mai mare din Europa. 2020 nu a adus doar un risc imens la adresa sănătății populației ci și o creștere a riscului de sărăcie în rândul copiilor, acest indicator a crescut în 2020 la 36,1%.

După ce timp de 4 ani, în perioada 2016 – 219 se reușise menținerea unui ritm de reducere constantă a sărăciei în rândul copiilor, în 2020 acest trend a fost din nou inversat.