7 iulie, Bucuresti - Ambasada Republicii Slovace în România și Reprezentanța Comisiei Europene au organizat conferința de presă de lansare a Președinției slovace a Consiliului UE.

Ambasada Republicii Slovace în România, împreună cu Reprezentanța Comisiei Europene, a organizat joi, 7 iunie 2016, la sediul Reprezentanței Comisiei Europene în România, conferința de presă de lansare a Președinției slovace a Consiliului Uniunii Europene. Mandatul acestei țări cuprinde perioada iulie – decembrie 2016.

Ambasadorul Republicii Slovace în România, ES dl Ján GÁBOR, ministrul Afacerilor Externe al României, ES dl Lazăr Comănescu, și șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România, dna Angela Cristea au fost gazdele acestui eveniment, raspunzând întrebărilor presei și punctând elementele caracteristice ale mandatului Slovaciei si ale UE în general.

social dialogue signatureÎn data de 27 iunie, vicepreședinte pentru Dialog Social Valdis Dombrovskis, împreună cu comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, au semnat în numele Comisiei o declarație privind un "nou început pentru dialogul social".

Declarația a fost co-semnată de partenerii sociali europeni - CES, Busineseurope, UEPME, CEIP și de către Președinția olandeză a Consiliului Uniunii Europene. Declarația face parte din procesul - "New Start pentru Dialog Social", inițiat de președintele Juncker și a fost făcută în cadrul unei conferințe la nivel înalt desfășurată în 05 martie 2015, conferință realizată împreună cu partenerii sociali europeni, naționali și sectoriali, precum și cu celelalte instituții ale UE.

poza confÎn 21 iunie 2016 Ministerul Educației a organizat o conferință cu tema “Învățământul profesional dual – drumul de la idei la practică“. Punctele de vedere exprimate și dezbaterile purtate în cadrul acestui eveniment pot fi consultate în documentul anexat.

Conferința națională Învățământul profesional dual – drumul de la idei la practică“ și-a propus să creeze cadrul necesar unui dialog de substanță privind documentul-concept Opțiunile de educație și formare profesională ale absolvenților de clasa a VIII-a“, lansat spre dezbatere publică, pentru agrearea celei mai bune opțiuni de formare profesională a elevilor, care să asigure creșterea relevanței pregătirii profesionale pentru piața muncii. 

transparenta 26La începutul lunii iunie 2016, ca urmare a deciziei Biroului Executiv, Blocul Național Sindical a solicitat Secretariatului General al Guvernului și Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic, comunicarea publică a listei nominale a reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor / Consiliile de Administrație / Comisiile de Privatizare ale unităților economice în care statul este acționar, precum și veniturile obținute de aceștia din prestarea acestor activități.

De asemenea am solicitat transparentizarea principiile și criteriile ce au stat la baza desemnării persoanelor în cauză pentru ocuparea posturilor de reprezentare în categoriile de unități mai sus amintite.

ssm 2Din diverse motive, întreprinderilor micro și mici din Europei (IMM) sunt cele mai expuse riscului de accidente la locul de muncă și de apariție a problemelor de sănătate, în comparație cu întreprinderile mari și mijlocii.

În scopul îmbunătățirii securității și sănătății în muncă (SSM) în aceste întreprinderi, Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă a lansat un proiect având ca obiectiv identificarea unor factori de succes pentru politici, strategii și soluții practice.

Rezultatele primei etape a acestui proiect au fost publicate și diseminate în cadrul unui seminar adresat tuturor partenerilor interesați și vizați de acest domeniu.