ssmÎn 2015 indicele de frecvență pentru accidentele de muncă a crescut față de 2014 cu 2,3%, cu toate acestea Ministerul Muncii, sub stindardul reducerii birocrației, își propună să reducă durata minimă a instructajului introoductiv general la angajarea lucrătorilor.

Periodic, patronatele încearcă să invalideze obligațiile ce revin angajatorilor pe linie de securitate și sănătate în muncă conform legislatiei europene și naționale în domeniu și probabil, sugerează inițiatorilor de acte normative modificări în acest sens.

Apare astfel suspiciunea că se încearcă o absolvire a angajatorilor față de obligația angajatorilor de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă chiar și în situația în care se apelează la servicii externe.

photo presi 14442265221444226522285LDE mdpiÎn 27 iunie președenția olandeză a Consiliului Uniunii Europene a ajuns la un acord informal cu Parlamentul European privind noi reguli de creștere a transparenței financiare în porturi și asigurarea unui acces echitabil la serviciile portuare.

Acordul urmează să fie supus aprobării Consiliului Uniunii Europene. Proiectul de reglementare prevede creșterea transparenței în relațiile financiare între: stat, porturi și operatorii de servicii portuare. Această reglementare va contribui de asemenea la o mai bună utilizare a fondurilor publice și la o implementare efectivă și corectă a regulilor în porturi.

monitor fesAjutoarele sociale au fost adesea etichetate ca reprezentând pomeni electorale, care descurajează munca și îi mențin pe beneficiari într-o stare de dependență față e stat. Unii critici ai statului social au solicitat chiar eliminarea venitului minim garantat.

Totuși, datele statistice ne arată că numărul beneficiarilor de venit minim garantat – adesea numiți și asistați sociali - nu e atât de mare pe cât de vehiculează, situându-se ușor sub 250.000 în anul 2015 (în ușoară creștere față de 2012, când numărul era de 200.275).

Media sumei plătite sub forma venitului minim garantat în 2015 era de 264 RON, înregistrând o creștere față de anul 2012 (169 RON).

foto agendaComisia Europeană a adoptat în 10.06.2016 o nouă și cuprinzătoare agendă europeană pentru competențe.

Într-o economie globală în schimbare rapidă, competențele vor determina, în mare măsură, competitivitatea și capacitatea noastră de stimulare a inovării. Ele sunt, de asemenea, un factor de atracție pentru investiții și un catalizator pentru crearea de locuri de muncă și creștere economică.

Prosperitatea viitoare a Europei depinde, prin urmare, de utilizarea optimă a capitalului nostru uman.

poza junckerAdresându-se Conferinței Internaționale a Muncii, Președintele Comisiei Europene a solicitat Organizației Internaționale a Muncii să colaboreze cu UE pentru a sprijini integrarea economică și progresul social în întreaga lume.

GENEVA (ILO News) – Dezvoltarea economică  nu va putea progresa în cadrul UE decât în ​​cazul în care "dialogul social social va primi un suflu nou", a declarat președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în cadrul discursului pe care l-a susținut la sediul ONU de la Geneva.

"Provocarea pentru noi toți este de a adapta locurile noastre de muncă, fără a ne compromite valorile  fundamentale", a adăugat el.