monitor fesAjutoarele sociale au fost adesea etichetate ca reprezentând pomeni electorale, care descurajează munca și îi mențin pe beneficiari într-o stare de dependență față e stat. Unii critici ai statului social au solicitat chiar eliminarea venitului minim garantat.

Totuși, datele statistice ne arată că numărul beneficiarilor de venit minim garantat – adesea numiți și asistați sociali - nu e atât de mare pe cât de vehiculează, situându-se ușor sub 250.000 în anul 2015 (în ușoară creștere față de 2012, când numărul era de 200.275).

Media sumei plătite sub forma venitului minim garantat în 2015 era de 264 RON, înregistrând o creștere față de anul 2012 (169 RON).

foto agendaComisia Europeană a adoptat în 10.06.2016 o nouă și cuprinzătoare agendă europeană pentru competențe.

Într-o economie globală în schimbare rapidă, competențele vor determina, în mare măsură, competitivitatea și capacitatea noastră de stimulare a inovării. Ele sunt, de asemenea, un factor de atracție pentru investiții și un catalizator pentru crearea de locuri de muncă și creștere economică.

Prosperitatea viitoare a Europei depinde, prin urmare, de utilizarea optimă a capitalului nostru uman.

poza junckerAdresându-se Conferinței Internaționale a Muncii, Președintele Comisiei Europene a solicitat Organizației Internaționale a Muncii să colaboreze cu UE pentru a sprijini integrarea economică și progresul social în întreaga lume.

GENEVA (ILO News) – Dezvoltarea economică  nu va putea progresa în cadrul UE decât în ​​cazul în care "dialogul social social va primi un suflu nou", a declarat președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în cadrul discursului pe care l-a susținut la sediul ONU de la Geneva.

"Provocarea pentru noi toți este de a adapta locurile noastre de muncă, fără a ne compromite valorile  fundamentale", a adăugat el.

conventie oimNoi, mișcarea sindicală europeană, salutăm Agenda ONU 2030 pentru dezvoltare durabilă, precum și inițiativa OIM pentru stoparea sărăciei.

Salutăm inițiativa OIM privind viitorul muncii și acțiunile OIM privind lanțurile de aprovizionare.

Să punem capăt sărăciei și foametei, să combatem inegalitățile, să construim societăți incluzive și drepte, egalitate de gen, și să protejăm resursele naturale ale planetei noastre.

Să construim o creștere favorabilă incluziunii, prosperitate împărtășită și muncă decentă pentru toți, în special pentru categoriile mai puțin protejate și incluse, să gestionăm o tranziție echitabilă către economia ecologică și digitală, să combatem exploatarea socială și dumpingul salarial, precum și exploatarea muncii.

Aceste ambiții se află în inima și la originea mișcării sindicale.

cheltuieli de personalMinisterul Muncii modifică din nou proiectul Ordonanței de Urgență privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Textul final il găsiți atașat.

Aceasta este cea de-a treia formă a proiectului trimisă în mai puțin de 2 zile lucrătoare.