134978 coperta ghid v2 aug 2022Blocul National Sindical lanseaza azi, 31.08.2022, in cadrul unei dezbateri regionale la Constanta, Ghidul de promovare a formarii profesionale.

Acest eveniment va fi urmat de alte 6 sesiuni de dezbatere, pe parcursul urmatoarelor 3 luni.

Formarea profesională reprezintă unul dintre cei mai importanți factori de dezvoltare, fie că vorbim de forța de muncă  sau angajatori. Angajatorii știu ca fără angajați bine pregătiți activitatea (indiferent de natura sa) are de suferit, iar  beneficiile materiale oferite și / sau metoda de management utilizată nu pot compensa lipsa competențelor și cunoștințelor profesionale.

miting 2 publisindSindicatul Polițiștilor Europeni EUROPOL și Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare SNPP - afiliate la Federația PUBLISIND și Blocul Național Sindical - declanșează o nouă serie de proteste pentru aplicarea legii-cadru privind salarizarea, precum și pentru recunoașterea complexității muncii care implică riscuri deosebite insuficient compensate prin legislație.

Începând de miercuri 17 august 2022, SNPP și EUROPOL organizează lunar mitinguri în susținerea aplicării Legii-cadru nr. 153/2017, act normativ suspendat prin ordonanțe de urgență începând cu anul 2020.

ghidDigitalizarea, poate cea mai importantă transformare din lumea modernă a muncii, schimbă modul în care lucrăm, comunicăm și trăim. Aceste transformări, care nu au echivalent în istorie, implică o adaptare rapidă atât din partea lucrătorilor și a organizațiilor / întreprinderilor pentru a-și păstra locul în ansamblul socio-economic actual si viitor.

Procese complexe de adaptare a afacerilor, a fluxurilor, de adaptare a competentelor, a indivizilor, antrenează schimbări profunde care fie şi numai prin simplă viteză reprezintă o provocare de mare amploare, cu un impact indiscutabil asupra angajaților, angajatorilor și a organizațiilor în general.

AmbulanţaExperți în domeniul asistenței medicale de urgență cu bogata experiență practică în formarea profesională continuă, în parteneriat cu BNS Filiala Vrancea, organizează cursuri de prim ajutor.

Cursurile de prim ajutor sunt obligatorii pentru categoriile profesionale expuse riscurilor de accidentare și se desfășoară conform Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă. De asemenea, cursul de prim ajutor se adresează tuturor acelora care doresc să se pregătească pentru diverse situații care le pot pune în pericol sănătatea sau viața sau pur şi simplu doresc să își schimbe completeze competențele şi să înțeleagă situațiile de urgență.

AmbulanţaBlocul Național Sindical prin intermediul Federației Naționale Sindicale ”Ambulanța” din România (FNSAR), membru afiliat, a derulat o amplă acțiune ce vizează evaluarea proiectului Legii privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne plasat pe site-ul MAI – Transparență decizională, art.6 alin (2) pct.8 unde s-a stipulat că MAI îndeplinește, potrivit legii, ca atribuții SPECIFICE DOMENIULUI AFACERILOR INTERNE: coordonarea integrată, la nivel național, a activităților de (…) asistență medicală de urgență, domeniu specific Ministerului Sănătății, conform Legii 95/2006.