Având în vedere existenţa conflictului colectiv de muncă la nivel de unitate declarat şi înregistrat în condiţiile legii; Pe fondul epuizării posibilităţilor legale obligatorii pentru soluţionarea conflictului; Ţinând cont de refuzul conducerii executive a societăţii de a fi de acord cu revendicările formulate în cadrul negocierilor colective; SINDICATUL LIBER de HANDLING AERONAUTIC DECLARA GREVA DE AVERTISMENT Având în vedere hotărârile instanţelor judecătoreşti cu privire la legitimitatea şi legalitatea acţiunii de grevă;

Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Personalor Varstnice lanseaza in dezbatere publica proiectul de Ordonanta de Guvern pentru salarizarea personalului in sectorul public.

 

 

 

Confederația Europeană a Sindicatelor a scris Comisiei Europene solicitând: respingerea argumentelor împotriva revizuirii directivei privind detașarea lucrătorilor cuprinse în "cartonașul galben" susținut de unele state membre și să permită, fără întârziere, o dezbatere democratică în privința propunerii existente prin procedura normală legislativă de la nivelul UE, cu guvernele și Parlamentul European.

Scrisoarea CES acuză statele membre implicate că își neglijează lucrătorii proprii.

"Toate sindicatele din Europa, inclusiv cele din țările în care parlamentele au sprijinit procedura de tip ”cartonaș galben”, sprijină ferm revizuirea Directivei privind detașarea lucrătorilor", a declarat Luca Visentini, secretar general al CES.

Pentru prima dată de la primele alegeri directe din 1979, coordonatorii Comisiei Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale din Parlamentul European au programat o dezbatere generală privind reprezentarea lucrătorilor în consiliile de administrație ale companiei. După cum indică și situația economică actuală din Europa, o bună funcționare a sistemelor de reprezentare la nivelul consiliilor de administrație poate spori eficiența economică a companiilor.

Prima ședință dedicată partenerilor sociali va avea loc la 6 iunie 2016 și va aborda toate cele trei capitole, sub toate cele trei fluxuri (adică "acquis-ul social", provocările viitoare ale pieței muncii și textul Pilonului Social). Prin urmare, CES va forma trei grupuri de lucru care să dezvolte strategia noastră privind impulsionarea consultărilor pentru Pilonul Social. Obiectivul fiecărui grup de lucru va fi de a dezvolta viziunea CES pe fiecare dintre cele trei domenii de lucru în capitolele furnizate de Comisia Europeana trecând totuși dincolo de articolele pe care le-au inclus inițial (la care, de altfel, se referă acum numindu-le numai "principii directoare"). Fiecare grup de lucru va avea o contribuție concisă la viziunea de ansamblu a CES pentru un Pilon Social care va aborda lipsurile consultării curente și va fi proactivă în articularea cererile noastre pentru a reechilibra guvernanța economică și socială a Europei.