DSC 0037 opt 1

 Programul acțiunilor de protest este următorul:

  • - luni, 30 mai - acțiune de protest având ca obiect legislația muncii,
  • - marti, 31 mai - acțiuni ale sindicatelor din Agricutura,
  • - joi, 2 Iunie - acțiuni ale sindicatelor BNS din Industria constructoare de automobile și subansamble auto, cât și din sectorul transporturi,
  • - vineri, 3 Iunie - acțiuni ale sindicatelor din sectorul Energie.
  • Acțiunile de protest constau în pichete care se vor desfășura în fața sediului Președinției României, în intervalul orar 11.00 - 14.00.

 eh24870 extra largeGrupul lucrătorilor din Consiliul Economic si Social European (CESE) este foarte critic în privința utilizării "cartonașului galben" de către un grup de țări pentru a destabiliza complet propunerea Comisiei Europene în privința revizuirii Directivei privind lucrătorii detașați.

Grupul lucratorilor din CESE consideră ca se face abuz de posibilitățile juridice oferite de tratate, deoarece propunerea Comisiei nu este împotriva principiului subsidiarității. Mai mult decât atât, este evident faptul că detașarea lucrătorilor ar trebui reglementată la nivel european.

Detașarea este un fenomen transfrontalier care se referă la toate statele membre și care ar trebui să fie rezolvată într-un mod convergent pentru a se evita discrepanțele în interpretarea și executarea actului juridic și în special, pentru a asigura "egalitatea de remunerare pentru muncă egală în același loc de muncă", așa cum a promis în mai multe rânduri președintele Juncker.

DSC 0046 optOrganizațiile sindicale din Industria de Apărare afiliate la Blocul Național Sindical și CNS Cartel Alfa au organizat ieri, 25.05.2016 o acțiune de protest în fața Palatului Cotroceni.

Aprox 500 de membrii de sindicat afiliați la FSA UNIREA, FSLI METAL, FNS SOLIDARITATEA METAL și FSL CHIMIE și PETROCHIMIE și-au manifestat îngrijorarea pentru modul în care industria națională de apărare, aflată astăzi în pragul dispariției, este tratată de decidenții politici și militari.

O delegație formată din reprezentanții celor patru federații, împreună cu Președintele Blocului Național Sindical, dnul Dumitru Costin, a fost primită de dnul Ion Oprișor, Consilierul Președintelui României pe probleme de Securitate națională.

Blocul Național Sindical a constatat cu îngrijorare faptul că multe din autoritățile publice din România sunt profund afectate în funcționarea lor.

Absența unei viziuni coerente privind resursele umane, politizarea excesivă, cadru legislativ ambiguu și stufos, sunt doar câțiva din factorii generatori ai situației actuale. Toate aceste probleme par azi mai actuale ca oricând.

Centrii de decizie politică sunt deja blocați de intervenții politice, eforturile unor miniștrii - de cele mai multe ori laudabile - sunt astfel compromise.

Având în vedere cele mai sus menționate dar și calitatea de mediator conferită de Constituția României, Blocul Național Sindical solicită o întâlnire de lucru cu Președintele României.

Blocul Național Sindical organizează marți, 24 mai 2016, ora 14,00, o conferință de presă la sediul organizației din str. Turturelelor, nr. 11A, et. 3, Cladire Phoenicia Business Center.

Conferința va fi susținută de președintele BNS, domnul Dumitru COSTIN și va aborda următoarele subiecte:

  • Motivația și calendarul acțiunilor de protest BNS,
  • Prezentarea unei analize diagnostic a salariilor în sectorul bugetar, cât și a unei liste de recomandări de politici publice adresate Guvernului României, referitoare la același subiect.