Servicii

Servicii pt candidati

Informare, consiliere, mediere

Fișă standard de informare

Formular de evaluare inițială a capacității de angajare

Chestionar de interese

Inventar de personalitate

Bilant profesional

Șomeri, tineri sau persoane aflate în cătarea unui loc de muncă au fost asistate de BNS, cu ajutorul finanțării asigurate de fondurile europene sau alte categorii de fonduri atrase, pentru a-și calibra competențele dar și capacitatea de a se orienta sau reorienta în piața muncii.

De asemenea la nivel regional BNS a dezvoltat o rețea de centre ce asigură servicii de consiliere pentru combaterea discriminării, prin centre ce beneficiază de asistența unui personal specializat în acest sens.

Servicii de recrutare

Servicii de recrutare

Începând din 2014, la nivel regional BNS a înființat centre de asistență a tinerilor, cu prioritate a tinerilor NEETS, asigurând servicii de consiliere și orientare în carieră dar și servicii de consiliere antreprenorială. Aceste centre au fost înființate ca centre pilot pentru programul Garanția pentru Tineri, acestea beneficiind în prezent de experiența acumulată în mai bine de 2 ani de activitate, având astfel acces la problemele reale cu care se confruntă tinerii atunci când încearcă să intre în piața muncii.

Din 2017 BNS a început să acorde servicii de tranziție în carieră pentru lucrători ce și-au pierdut locul de muncă în cadrul unei proceduri de concediere, experții BNS au asistat personalul disponibilizat în vederea creșterii șanselor de reintegrare rapidă pe piața muncii, activitatea fiind finanțată de BNS în parteneriat cu compania ce a procedat la disponibilizare.

De asemenea, începând din 2017 BNS aplică în parteneriat politici active de ocupare inclusiv servicii de relocare, acest tip de servicii fiind prestate în cadrul unui parteneriat semnat cu unul din liderii mondiali în furnizarea de servicii de resurse umane.