Servicii imigranti

Blocul Național Sindical oferă servicii de asistență și consiliere pentru lucrătorii imigranți aflați în România în scop de muncă, fie că sunt deja membri de sindicat afiliați la confederație, fie că sunt lucrători neafiliați dar care se confruntă cu probleme în relațiile de muncă.

Drepturile lucrătorilor afiliați la BNS sunt permanent reprezentate, negociate și apărate de către sindicatele / federațiile din care aceștia fac parte, atât în relația cu angajatorii cât și în instanțele naționale și internaționale.

În prezent BNS are membri afiliați provenind din Chile, Argentina, Brazilia, Coasta de Fildeş, Nigeria, Spania, Portugalia, Serbia, Muntenegru sau Slovenia, majoritatea activând în zona sportului.

Chiar dacă nu este membru al unei organizații sindicale BNS, orice lucrător cu statut legal de imigrant poate apela la confederație în cazul în care întâmpină probleme în relația de muncă.

Prin intermediul unui proiect cu finanțare europeană (Reprezentare sindicală pentru muncitorii migranti din Romania) BNS a înființat un Birou de consiliere dedicat lucrătorilor migranți la care aceștia pot apela în cazul în care au nevoie de informații legate de legislația muncii din România, în cazul în care le sunt încălcate drepturile, în caz de conflicte de muncă, în caz de probleme de comunicare în raport cu autoritățile sau cu angajatorii sau chiar în cazul în care întâmpină dificultăți de integrare în societate.

La nivel central Biroul dispune de consilieri juridici și de interpreți care pot facilita comunicarea în limbi de circulație internațională (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, portugheză, maghiară, etc) dar și în limbi mai puțin vorbite în România, precum chineză, rusa, araba, turcă.

La nivel teritorial, BNS dispune de specialiști în probleme de imigrație care pot oferi informații cu privire la drepturile şi obligaţiile lucrătorilor străini, pot acționa ca mediatori în cazul unor conflicte și pot ajuta la integrarea socială a imigranților.