03/08/2018

Blocul National Sindical, cu sediul în Str Turturelelor nr 11A, et.3, sector 3, Bucureşti, România, tel. 0213162798, fax. 0213162801,

vă invită să participaţi la achiziţia:

-        Servicii de inchirieri Sali de curs competente antreprenoriale in localitatea Craiova

  • Suprafata minimă a salii de curs trebuie sa permita accesul a aprox 25 persoane, in format classroom, cu o suprafata utila de minim 40 mp, cu condiția să poata asigura desfășurarea evenimentului în bune condiții conform specificațiilor de mai jos.
  • Suprafata salii este independenta de nr. de participanti, fiind o suprafata considerata optima desfasurarii evenimentului si va trebui sa permita derularea unui curs de competente antreprenoriale cu 23 participanti.
  • Logistica necesară:
  • sală cu capacitatea de minim 23 de locuri, dotata cu mese si scaune pentru aceste persoane.
  • configurația sălii - sala de curs.
  • -dotari: videoproiector, ecran de proiectie, flipchart, markere diverse culori, foi de flipchart, calculator/laptop, prelungitor.
  • posibilitatea de organizare a serviciilor de catering in imediata apropiere a salii.
  • -accesul la sala sa fie marcat corespunzator pentru a permite accesul facil al grupului tinta in sala de curs.
  • inchiriere sala de curs pentru o perioada cuprinsa intre 5-10 zile, Perioada exacta de derulare a cursului se va anunta cu 10 zile inainte de inceperea cursului
  • perioada de inchiriere:august 2018-septembrie 2018,
  • numar de cursuri stabilite a fi effectuate: 1 curs de competente antreprenoriale
  • Se va oferta pret/zi curs/. Se va achita nr de zile de curs effectuate.
  • buget total alocat-1398.30 lei pentru 10 zile( 1 curs) la care se adauga TVA,
  • tariff unitar/zi curs:139,83 lei/zi/curs+tva x 10 zile x 1 curs

  Spatiile ofertate de catre operatorul economic castigator trebuie sa detina toate autorizatiile si aprobarile legale pentru incheierea contractului si folosirea spatiului pentru desfasurarea cursurilor de formare profesionala in competente antreprenoriale si a serviciilor de catering;

  Operatorul economic cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specific din domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si steingerea incendiilor;

  55500000-5 | Servicii de cantină şi servicii de catering in localitatea Craiova

  pot consta in :

  • 1 cafea,ceai /pers, 1 apa plata / minerala- aprox 0,5 ml/pers, 1 sandwich, minim 300 gr si 1 salata, minim 250 gr.

  Sau

  • 1 cafea,ceai /pers, 1 apa plata / minerala- aprox 0,5 ml, 1 fel principal constind in patisserie, dulce sau sarata minim 200gr.

  Meniul va fi diversificat, fara a se repeta de la o zi la alta.

  Se va oferta pret/zi/cursant.

  Graficul de livrare depinde de durata cursului.

  Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de participanti prezentat de achizitor cu 72 ore inainte de inceperea evenimentului

  Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana, manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare, cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);

  Serviciile de catering si Spatiile ofertate de catre operatorul economic indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, protectia mediului, protectia muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor si detin toate avizele necesare.

  - Pret /cursant/zi=17lei+tva

  - se vor lua in calcul 20 cursanti pentru stabilirea valorii totale x 10 zile de curs x 1 curs

  –buget total alocat: 3400 lei la care se adauga TVA (9%) pentru 20 cursanti/curs pentru 10 zile de curs x 1curs

  1. SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: achizitie necesara in vederea demararii cursului de competente antreprenoriale ce se va derula la Craiova
  2. MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in conformitate cu Lg98/2016, Anexa 2. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.
  3. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator economic.
  4. Valoarea totala estimată a achiziţiei este de 4798.30 lei fara TVA,
  5. Termen de plata : 60 zile de la semnarea PV de receptie calitativa si cantitativa a serviciilor
  6. Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.
  7. Data publicare scrisoare de intentie: 03.08.2018
  8. Termen de primire a ofertei: 14.08.2018

  Documente solicitate:

  1. Certificat de înmatriculare sau(CIF inclus) emis de Oficiul Registrului Comerţului – în fotocopie
  2. Act constitutiv sau certif emis de Reg comertului,   din care trebuie sa rezulte ca este autorizat sa efectueze activitatile respective.)
  3. Releveu / Schita a salii sau o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte suprafata inchiriata sau declaratie pe propria raspundere referitoare la suprafata inchiriata

  Se solicită ca ofertantul să aibă incluse între domeniile de activitate serviciile ce fac obiectul achiziției sau activitati specifice entitatilor autorizate pentru organizarea unor astfel de servicii.

  3.Declaratie privind conflictul de interese

  4.Contract

  5. DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 si 165 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare

  6. Formular de oferta

  7. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europenesi/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare

  Radu Comsa

  RESPONSABIL DE PROIECT

  Nota: se vor incheia contracte separate pentru inchiriere sala de curs si servicii de cantina si catering

  Se vor complete declaratii separate pentru fiecare tip de serviciu in parte.