04/02/2018

În conformitate cu prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 40/2015 aprobate prin H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Ghidul Solicitantului Conditii Generale / Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 – August 2016 cu modificările şi completările ulterioare, BNS, în calitate de Beneficiar intenționează să depună cereri de finanțare în cadrul PROGRAMULULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU).

 

14/02/2018

Anunt cu privire la rezultatul procedurii de selectie

 

29/01/2018

Legislatie aplicabila:

În conformitate cu prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 40/2015 aprobate prin H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Ghidul Solicitantului Conditii Generale / Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 – August 2016 cu modificările şi completările ulterioare, BNS, în calitate de Beneficiar intenționează să depună cereri de finanțare în cadrul PROGRAMULULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU), după cum urmează:

Sindicatul pentru Tineret al Blocului National Sindical, in baza atributiilor sale, isi exprima intentia de a selecta un Partener in vederea scrierii, depunerii și implementării unui proiect privind “Politicile publice alternative destinate industriilor creative - pentru stimularea acestui sector in Romania”, care va fi depus in cadrul POCA 2014-2020, CP 2/2017 “Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative”: http://poca.ro/cp-22017/1150/, proiect care va avea o durata de 12 luni. 

Detalii poti obtinute accesand:

Anunt selectie partener

Blocul National Sindical initiaza o achiziţie prin procedura ACHIZITIE DIRECTA – in vederea prestarii serviciilor de mentenanta echipamente IT.