16/03/2018

Blocul National Sindical, cu sediul în Str Turturelelor nr 11A, et.3, sector 3, Bucureşti, România, tel. 0213162798, fax. 0213162801,

vă invită să participaţi la achiziţia:

70000000-1 | Servicii imobiliare- spatiu pentru birou de informare, consigliere si monitorizare

16/03/2018

Blocul National Sindical, cu sediul în Str Turturelelor nr 11A, et.3, sector 3, Bucureşti, România, tel. 0213162798, fax. 0213162801,

vă invită să participaţi la achiziţia:

04/02/2018

În conformitate cu prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 40/2015 aprobate prin H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Ghidul Solicitantului Conditii Generale / Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 – August 2016 cu modificările şi completările ulterioare, BNS, în calitate de Beneficiar intenționează să depună cereri de finanțare în cadrul PROGRAMULULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU).

 

14/02/2018

Anunt cu privire la rezultatul procedurii de selectie

 

29/01/2018

Legislatie aplicabila:

În conformitate cu prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 40/2015 aprobate prin H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Ghidul Solicitantului Conditii Generale / Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 – August 2016 cu modificările şi completările ulterioare, BNS, în calitate de Beneficiar intenționează să depună cereri de finanțare în cadrul PROGRAMULULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU), după cum urmează: