Sindicatul pentru Tineret al Blocului National Sindical, in baza atributiilor sale, isi exprima intentia de a selecta un Partener in vederea scrierii, depunerii și implementării unui proiect privind “Politicile publice alternative destinate industriilor creative - pentru stimularea acestui sector in Romania”, care va fi depus in cadrul POCA 2014-2020, CP 2/2017 “Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative”: http://poca.ro/cp-22017/1150/, proiect care va avea o durata de 12 luni. 

Detalii poti obtinute accesand:

Anunt selectie partener

Blocul National Sindical initiaza o achiziţie prin procedura ACHIZITIE DIRECTA – in vederea prestarii serviciilor de mentenanta echipamente IT.

Achizitor: BLOCUL NATIONAL SINDICAL, Titlul proiectului POSDRU: „Alaturi de cariera ta!”, Nr. Contractului de finantare: POSDRU/144/6.3/S/128563, Calitatea achizitorului în cadrul proiectului: Beneficiar,

Denumirea contractului de achizitie: MATERIALE CONSUMABILE

Cod CPV: 30100000-0

Achizitor: BLOCUL NATIONAL SINDICAL

Titlul proiectului POSDRU: „Garanţii pentru TINEri!

Nr. Contractului de finantarePOSDRU/126/5.1/S/139512

Calitatea achizitorului în cadrul proiectului: Partener 3

Denumirea contractului de achizitie: SERVICII DE INTRETINERE ECHIPAMENTE

Cod CPV:50300000-8

Achizitor: BLOCUL NATIONAL SINDICAL

Titlul proiectului POSDRU: „Alaturi de cariera ta!

Nr. Contractului de finantarePOSDRU/144/6.3/S/128563

Calitatea achizitorului în cadrul proiectului: Beneficiar

Denumirea contractului de achizitie: SERVICII de CONTABILITATE

Cod CPV:79211000-6