BENEFICIAR:
BLOCUL NAŢIONAL SINDICAL
Titlul proiectului POSDRU:
« Acces la fonduri structurale pentru partenerii sociali»

1. Denumire achiziţie: SERVICII DE TRADUCERE Cod  CPV 79530000-8     

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: prospectare a pieței