Raportul procedurii pentru achizitia de SERVICII de CONTABILITATE
Cod CPV: 79211000-6

pdfAnexat aici

 

BENEFICIAR:

BLOCUL NATIONAL SINDICAL

Titlul proiectului POSDRUGaranţii pentru TINEri!

Nr. Contractului de finantarePOSDRU/126/5.1/S/139512

Denumirea contractului de achizitie: - SERVICII de CONTABILITATE

Cod CPV: 79211000-6

Postat in date de 06 aprilie 2012.
BENEFICIAR: BLOCUL NAŢIONAL SINDICAL
Titlul proiectului POSDRU: ” Acces la fonduri structurale pentru partenerii sociali”

Axa proritara 3
Sursa de finantare: programul POSDRU 2007 – 2013
Denumire achiziţie:

PIESE ȘI ACCESORII PENTRU FOTOCOPIATOR                                   30125000-1

BENEFICIAR:
BLOCUL NAŢIONAL SINDICAL
Titlul proiectului POSDRU:
« Biroul pentru observarea pieței  muncii și a calității locurilor de muncă»
Denumire achiziţie: produse informative si de promovare (roll-up-uri)

BENEFICIAR:
BLOCUL NAŢIONAL SINDICAL
Titlul proiectului POSDRU:
« Acces la fonduri structurale pentru partenerii sociali»

1. Denumire achiziţie: SERVICII DE TRADUCERE Cod  CPV 79530000-8     

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: prospectare a pieței