Despre proiect

În perioada 18.04.2018 - 30.07.2019 Blocul Național Sindical implementează proiectul ”ETICA - eficiență, transparență și intimitate în cariera din administrație!”, proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeana, din Fondul Social European.

Scopul proiectului este creșterea capacității partenerilor sociali de a dezvolta standarde comune pentru optimizarea procesului decizional, alternative la politicile publice existente.

Valoarea totală a proiectului - 977.413,79 lei, din care: 804.452,46 lei din Fondul Social European; 153.413,05 din Bugetul Național și 19.548,28 lei - contribuție proprie BNS.
POCA Afis 2ETICA Star