Despre proiect

În perioada 06.04.2021 - 05.04.2023 Blocul Național Sindical implementează proiectul ”Investitii in competente, o sansa pentru cresterea calitatii ocuparii”, proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capital Uman cofinanțat de Uniunea Europeana, din Fondul Social European.

Afis A3 Inv in Comp RCA

 

 

 

Obiectivul general: Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și socio-personale pentru 654 angajați din cele 7 regiuni de dezvoltare, în scopul creșterii calității ocupării dar și pentru îmbunătățirea statutului pe piața muncii pentru 380 dintre aceștia.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
OS1 – Crearea premiselor necesare implementării proiectului;
OS2 - Îmbunătățirea competențelor profesionale pentru 654 pers. din cele 7 regiuni de dezvoltare pe durata a 24 luni, prin derularea programelor de formare;
OS3 - Îmbunătățirea statutului pe piața muncii pentru 380 angajați din cele 7 regiuni de dezvoltare prin oferirea de servicii specializate pentru creșterea calității ocupării acestora și stabilizarea unei cariere profesionale;
OS4 – reșterea capacității partenerilor sociali, în vederea promovarii activitatilor de învățare pe tot parcursul vieții la nivel de local, national si regional.

Valoarea proiectului: 4,696,544,9

Valoarea cofintarii: 3,992,063,19