Organizația de Femei

Organizația de Femei a Blocului Național Sindical a fost înființată în luna mai a anului 1995.

Organizația este o structură fără personalitate juridică ce cuprinde reprezentantele organizațiilor de femei din cadrul federațiilor afiliate la BNS.

Organizația este deschisă tuturor femeilor membre de sindicat din Blocul Național Sindical.

Organizația are propria strategie, iar rolul său principal este de a promova egalitatea de șanse între femei și bărbați, atât în piața muncii, cât și în societate în general.

Președintele Organizației de Femei a Blocului Național Sindical este Violeta Andrei.

violetaAndrei Violeta, Președinte OFEM BNS (Federația Sindicatelor din Poștă și Comunicații - FSPC), președinte Filiala Poștașul Smart a Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România, președintele Comisiei de Sănătate și Securitate în Muncă a Sindicatului Lucrătorilor Poștali din Romania, membru BEX BNS.

elena bucur

Bucur Elena, Vicepreședinte OFEM BNS (Federația Sindicatelor din Instituții de Cultură - FSIC), președinte Sindicatul Bibliotecii Naționale a României - SBNR, vicepreședinte FSIC, membru supleant BEX BNS.  

 

danuta duminicaDuminică Dănuța Mihaela, Vicepreședinte OFEM BNS (Federația Națională a Sindicatelor din Electricitate ”Univers”), inginer energetician, președinte Sindicat  Electrica Galați, vicepreședinte  BNS Filiala Galați.

 

pucaPucă Aurelia, Vicepreședinte OFEM BNS (federația IndustriAll BNS), operator, lider consiliu SFAC, președinte OFEM SFAC, vicepreședintă OFEM IndustriaAll BNS.

 

 

stana

Stana Mihaela, Secretar general OFEM BNS (federația Ambulanța), medic, Sindicatul Operativ TESA SamB-Federația Ambulanța.

 

mocanuMocanu Anca, Vicepreședinte supleant OFEM BNS (Sindicatul Drumarilor Elie Radu), economist, lider de sindicat -Sindicatul Drumarilor/CNAIR.

  

stoianStoian Miorița, Vicepreședinte supleant OFEM BNS (federația Metal), lider de sindicat - Sindicatul Democrat Koyo Operator, președinte Organizația de femei Federația Metal

 

 

Caravan Mirela, coordonatoare natională pentru egalitate de sanse.

Rolul coordonatoarei naționale este de a sprijini activitatea organizației de femei a BNS şi conducerea de nivel superior să pună în aplicare egalitatea de gen în programul de lucru general al organizației. Urmărește și susține activ integrarea perspectivei de gen și a egalității de șanse în cadrul confederației și contribuie la dezvoltarea de mecanisme de prevenire și formare, ameliorarea prevederilor legislative la nivel național privind combaterea violenței la locul de muncă, egalitatea și susține promovarea politicilor de egalitate de gen și a altor politici de egalitate și de eliminare a tuturor formelor de discriminare prin intermediul negocierilor colective, programelor de formare, amendamentelor legislative, etc.

Principalele acțiuni ale BNS în domeniul egalității de gen:

  • Furnizarea de instrumente concrete pentru a pune capăt subevaluării muncii prestate cu precădere de femei prin negocieri colective, dialog social și legislație;
  • Sprijinirea unei transpuneri ambițioase a Directivei privind transparența salarială, care să ducă la o reevaluare a muncii prestate preponderent de femei;
  • Furnizarea de instrumente practice pentru a aborda violența și hărțuirea, online și offline, prin intermediul politicilor la locul de muncă și al negocierilor colective. Sensibilizarea cu privire la soluțiile de sprijinire a victimelor și supraviețuitorilor violenței domestice. Demersuri pentru a se ajunge la o înțelegere comună a diferitelor forme de violență cibernetică și de violență economică. Susținerea demersurilor pentru o directivă puternică de combatere a violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, care să prevadă un rol important pentru sindicate;
  • Organizarea de cursuri de formare și îmbunătățirea cunoștințelor privind negocierea pentru egalitate. Eforturi în vederea găsirii unor soluții în cadrul negocierilor colective și al dialogului social care să permită crearea unor locuri de muncă sensibile la problematica de gen, care să abordeze inclusiv sănătatea și drepturile sexuale și reproductive ale femeilor (inclusiv menstruația, avortul și menopauza) și să sprijine victimele și supraviețuitoarele tuturor formelor de violență împotriva femeilor;
  • Demersuri pentru stimularea de investiții în domeniul îngrijirii, pentru a crea o infrastructură publică de calitatete superioară de servicii de îngrijire care să fie disponibile și accesibile pentru toți și să ofere locuri de muncă de înaltă calitate pentru femei și bărbați;
  • Monitorizarea efectelor Directivei privind echilibrul între viața profesională și cea privată. Să se asigure că se distribuie în mod egal munca de îngrijire neremunerată pentru copii sau pentru unii membri ai familiei. Drepturile de reducere a timpului de lucru ar trebui să fie explorate și introduse într-o manieră care să țină seama de gen;
  • Monitorizarea și influențarea evoluției inteligenței artificiale și a utilizării acesteia în lumea muncii. Este necesară reglementarea utilizării inteligenței artificiale astfel încât să se țină seama de gen și să fie exclusă posibilitatea unor instrumente intruzive de urmărire sau de gestionare a emoțiilor în ocupațiile de tip "de la persoană la persoană", care sunt puternic feminizate.

Contact:

ofembns@gmail.com

Tel: +40 21 316 27 98

Adresa: Strada Turturelelor nr 11 A, sector 3, clădirea Phoenicia Business Center, etaj 3, București

www.bns.ro

Organizația de femei a BNS (OFEM BNS) adoptă poziții cu privire la aspecte legate de egalitatea între femei și bărbați și monitorizează punerea în aplicare a integrării dimensiunii de gen în politicile BNS.

Activitatea sa se concentrează pe egalitatea de gen și este reprezentată atât la Congres, cât și în Consiliul Național și în cadrul Comitetului executiv BNS, pentru a oferi expertiză și a se asigura că dimensiunea de gen este integrată în toate politicile și activitățile confederației.

OFEM BNS colaborează strâns cu Departamentul educație, cultură și egalitate de șanse. Eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor și realizarea egalității între femei și bărbați sunt drepturi fundamentale ale omului. Unele grupuri de femei se confruntă cu forme suplimentare de discriminare bazate, printre altele, pe vârstă, etnie, naționalitate, religie, stare de sănătate, stare civilă, educație, handicap și statut socioeconomic, de care trebuie să se țină seama în combaterea discriminării.

Prioritățile Organizatiei de Femei BNS, 2021-2025

Prioritatea 1: Combaterea violentei si hartuirii la locul de munca

Prioritatea 2: Egalitate salariala intre femei si barbati

Prioritatea 3: Planul national de redresare trebuie sa aiba in atentie egaliatea de sanse

 

Știri