Organizatia de tineret

Problemele cu care se confruntă tinerii din România s-au aflat pe agenda de priorități a Blocului Național Sindical încă din primii ani de la înființarea confederației.

Inițial strategiile BNS au pus accent pe tinerii cu statut de lucrător, confederația, federațiile și sindicatele organizând pentru aceștia programe și cursuri în domeniul legislației muncii, negocierii, organizării și reprezentării sindicale. Pe măsură ce grupurile de tineri au început să se consolideze, la sindicatele de bază și la nivel de federații au început să apară departamente speciale pentru tineret sau organizații de tineret, iar în anul 1997 a fost înființată o Organizație de Tineret la nivel confederal.

Începând din momentul constituirii acestei structuri, tinerii afiliați la BNS și-au definit prioritățile și și-au creat propria strategie, susțintă de confederație la toate nivelurile sale.

Printre prioritățile actuale ale OT BNS se numără promovarea şi susţinerea drepturilor şi intereselor specifice tinerilor în conformitate cu legislaţia naţională şi cea internaţională, implicarea tinerilor în activităţile sindicale şi promovarea lor la toate nivelurile decizionale şi de conducere ale confederaţiei. O atenție deosebită este acordată proiectelor cu finanțare europeană, mai ales că 100 de tineri au fost pregătiți special în urmă cu câțiva ani pentru a deveni experți în scrierea și implementarea de proiecte europene.

Organizația de Tineret și-a propus ca pe parcursul anului 2012 să își concentreze eforturile pe patru axe principale:

  1. Proiecte care să vină în sprijinul adolescenților care fac tranziția de la școală spre viața activă în piața muncii
  2. Programe care să ajute la dezvoltarea profesională și la creșterea șanselor în carieră (inclusiv cursuri gratuite pentru căpătarea unor abilități cerute pe piață – limbi străine, contabilitate, competențe de management și antreprenoriat, etc)
  3. Activități menite să crească interesul civic și spiritul de voluntariat
  4. Proiecte care să stimuleze antreprenoriatul în rândul tinerilor

BNS susține strategia Organizației de Tineret și face tot posibilul să includă cât mai mulți tineri BNS în activitățile și proiectele de la nivel central.  

Organizația de Tineret are un reprezentat în Biroul Executiv al confederației, fiind implicată în procesul de decizie la nivel național, și are drept de vot în Congresul și în Consiliul Național al BNS