Consultanta juridica

Blocul Național Sindical acordă consultanță juridică membrilor de sindicat care se confruntă cu probleme legate de nerespectarea/încălcarea drepturilor individuale sau colective ce decurg din legislația muncii în general și din contractul individual de muncă în special.

Experții BNS pot fi sesizați prin completarea formularului alăturat pentru spețe legate de desfacerea contractului de muncă, neplata unor drepturi salariale, încălcarea normelor de muncă, sancțiuni disciplinare, încălcarea programului de muncă, etc