Activități

 

Modul în care distribuie rezultatele creșterii economice, inegalitatea veniturilor dar și vulnerabilitățile pieței muncii sunt principalele elemente ce țin România în zona codașă a clasamentului. Creșterea eficienței pieței muncii nu este posibilă fără reducerea inegilităților în venituri, în special în cazul celor vulnerabili, tinerilor și femeilor. Investiții în formarea profesională și un management calibrat al transformărilor tehnologive vor fi cruciale pentru a asigura condiții de muncă decentă pentru toți. În același timp schemele de protecție socială trebuie să asigure o securitate adecvată pe tot parcursul vieții.

Dialogul social s-a degradat continuu,  consultarea nu se face de cele mai multe ori cu bună credință și cu convingerea reală că acest proces poate contribui la elaborarea unor politici publice mai bune și poate sprijini semnificativ implementarea acesteia. Negocierile colective și-au continuat declinul, iar mișcarea sindicală are din ce în ce mai puține instrumente la îndemână pentru a-și atinge obiectivele.

În acest context BNS, prin toate instrumentele de care dispune din punct de vedere legal desfășoară următoarele categorii de activități: 

 1. Apără și promovează drepturile fundamentale ale lucrătorilor înscrise în Constituția României, Convenții internaționale, pacte și tratate la care România este parte precum și în legislația internă,
 2. Susține drepturile și interele membrilor în fața instanțelor, în parlament, în cadrul ministerelor, instituțiilor și societăților publice sau private,
 3. Susținerea membrilor în procesele de negocieri colective,
 4. Reprezentarea în dialogiul social bi și tripartit la toate nivelurile,
 5. Desfășoară acțiuni de protest și oricare alte acțiuni prevăzute de lege pentru apărarea libertății de acțiune și opinie a organizațiilor membre.
 6. Fundamentează, formulează și susține proiecte de acte normative sau modificări ale legislației existente, referitoare la piața muncii,
 7. Furnizează servicii de informare și consiliere a lucrătorilor,
 8. Furnizează servicii de mediere a muncii pe piața internă,
 9. Desfășoară activități și programe de formare profesională și formare profesională continuă,
 10. Elaborarea de studii și cercetări în domeniul ocupării forței de muncă,
 11. Elaborează studii și promovează concepția confederației privind evoluția, imapctul și consecințele politicilor naționale la nivel național,
 12. Elaborează programe și activități privind evoluția pieței muncii, politicile de ocupare, șomaj și egalitate de șanse,
 13. Elaborează programe și activități privind sistemele de pensii,
 14. Desfășoară activități economice compatibile cu obiectivele confederației.